Klávesové zkratky a povely myší pro Windows 7

Poznámka:
Nevím, kde jsem k seznamu dále uvedených zkratek přišel. S jistotou vím, že nejsem jeho autorem. (U některých dokumentů nemám bohužel autora a odkaz.)

Kompletní přehled klávesových zkratek a povelů myší pro systém Windows 7.


Obecné systémové klávesové zkratky

Kombinace kláves Akce
Alt+Tab Přepne okna a zobrazí přitom panel s malými náhledy oken
Alt+Shift+Tab Přepínání oken v opačném směru
Alt+Ctrl+Tab Přepínání oken, přičemž panel s malými náhledy zůstává zobrazen trvale do stisku Esc
Win+Tab Přepne okna s 3D efektem
Win+Shift+Tab Přepne okna s 3D efektem v opačném směru
Win+Ctrl+Tab Přepne okna s 3D efektem, přičemž 3D přehled oken zůstává trvale zobrazen do stisku Esc
Win+D Zobrazí plochu / obnoví okna
Win+E Otevře průzkumník na položce Počítač (dříve Tento počítač)
Win+F Aktivuje hledání
Win+Ctrl+F Hledání v síti
Win+G Přepíná mezi jednotlivými Gadgety na ploše
Win+Shift+G Procházení Gadgetů v opačném pořadí
Win+L Uzamknutí počítače
Win+P Přepínání způsobu připojení externího monitoru/projektoru
Win+R Otevře funkci Spustit
Win+X Zobrazí Centrum nastavení mobilních zařízení (hodí se u notebooků)
Win+(+/-) Aktivuje přiblížení a oddálení obrazu
Win+F1 Otevře nápovědu k systému Windows
Win+Pause Otevře okno s informacemi o systému
Ctrl+Shift+Esc Zobrazení Správce úloh na záložce Procesy

Zkratky a povely pro práci s okny ve Windows 7

Klávesové zkratky

Kombinace kláves Akce
Win+Home Očištění plochy od všech ostatních oken kromě aktivního
Win+mezerník Zobrazení plochy skrze průsvitné obrysy oken
Win+M Minimalizuje všechna okna
Win+Shift+M Maximalizuje všechna okna
Win+šipka nahoru Maximalizace okna
Win+Shift+šipka nahoru Maximalizace okna pouze ve vertikálním směru a obnovení do původní výšky
Win+šipka dolů Minimalizace okna
Win+šipka vlevo, Win+šipka vpravo „Polomaximalizace“ k levému nebo k pravému okraji obrazovky
Win+Shift+levá šipka, Win+Shift+pravá šipka „Polomaximalizace“ okna a zároveň přesunutí na druhý monitor monitor

Povely myší

Kombinace kláves Akce
Zatřepání oknem Klikněte levým tlačítkem na horní liště okna, držte stisk a zatřepejte myší. Všechna ostatní okna se minimalizují. Opětovnou aplikací povelu okna obnovíte do původní podoby.
Posun ke stranám Klikněte levým tlačítkem na horní lištu okna, držte stisk a posuňte okno jakoby až za okraj obrazovky napravo, či nalevo. Okno změní velikost přesně na polovinu velikosti obrazovky a ukotví se u okraje.
Posun k hornímu okraji Klikněte levým tlačítkem na horní lištu okna, držte stisk a posuňte okno jakoby až za horní okraj obrazovky. Okno se maximalizuje.
Tažení maximalizovaného okna Klikněte levým tlačítkem na horní lištu maximalizovaného okna, držte stisk a posuňte okno - to se automaticky obnoví do původní velikosti.
Dvojklik na okraji Najeďte myší na spodní nebo horní okraj okna, a jakmile se kurzor změní na vertikální šipku, proveďte dvojklik levým tlačítkem. Okno se vertikálně maximalizuje, horizontální rozměr ale zůstane zachován.
Vertikální natažení Najeďte myší na spodní nebo horní okraj okna, a jakmile se kurzor změní na vertikální šipku, klikněte a táhněte až k okraji. Okno se vertikálně maximalizuje, horizontální rozměr ale zůstane zachován.
Horizontální posun oken Máte-li vertikálně maximalizované okno, snadno jej přemístíte doleva nebo doprava po obrazovce prostým tažením za horní lištu okna. Pokud přitom myší neprovedete vertikální posun větší, než je šířka horního lišty okna, zůstane okno uchyceno u horního a spodního okraje.

Zkratky a povely na hlavním panelu

Klávesové zkratky

Kombinace kláves Akce
Win+B Zaměření oblasti System Tray
Win+T Zaměření hlavního panelu a postupné procházení
Win+číslo (1-9) Spustí nebo přepne na program, který je na hlavním panelu připnut na příslušené pozici
Win+Shift+číslo (1-9) Spustí novou instanci programu, který je na hlavním panelu připnut na příslušené pozici
Win+Ctrl+číslo (1-9) Přepíná mezi okny programu, který je na hlavním panelu připnut na příslušené pozici
Win+Alt+číslo (1-9) Otevře seznam připnutých souborů (tzv. jump list) programu, který je na hlavním panelu připnut na příslušené pozici

Povely myší

Kombinace kláves Akce
Opětovný klik na hlavním panelu Na spuštěný program se přepnete kliknutím na jeho ikonu na hlavním panelu. Opětovným klikem se program minimalizuje.
Středové tlačítko na hlavním panelu Chcete-li spustit novou instanci programu, klikněte na jeho ikonku na hlavním panelu prostředním tlačítkem.
Vytažení programu z hlavního panelu Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu a táhněte směrem nahoru. Zobrazí se kontextová nabídka s jump listem.
Konec hlavního panelu Na konci hlavního panelu (standardně vpravo dole) najdete malou nevyužitou plošku. Když na ni najedete myší, zprůhlední se všechna okna a zobrazí se skrz ně plocha, když kliknete, všechna okna se minimalizují.

Kombinace klávesnice a myši

Kombinace kláves Akce
Shift+klik na program v hlavním panelu Spustí novou instanci programu
Ctrl+Shift+klik na program v hlavním panelu Spustí program jako administrátor
Shift+pravý klik na program v hlavním panelu Zobrazí standardní nabídku okna, jako ve Windows XP
Ctrl+klik na seskupené tlačítko programu na hlavním panelu Postupně prochází jednotlivá okna programu
Shift+tažení na program v hlavním panelu Táhněte myší soubor či jeho zástupce z průzkumníka směrem na hlavní panel, konkrétně na aplikaci, ve které chcete soubor otevřít. Standardně se vám nabídne možnost připnutí souboru k aplikaci, při stisku klávesy Shift však dojde k prostému otevření souboru.

Zkratky pro práci s Průzkumníkem

Kombinace kláves Akce
F2 Přejmenuje vybraný soubor nebo složku
F2, následně Tab Po přejmenování přepne na další soubor/složku v pořadí
F3 Přepne kurzor do pole pro vyhledávání
F4 Rozbalí historii procházení složek
Ctrl+Shift+N Vytvoří novou složku
Alt+šipka nahoru Přejde o složku výš ve struktuře
Alt+šipka vlevo Přechod zpět (duplikuje Backspace)
Alt+šipka vpravo Přechod dopředu
Alt+P Zobrazí nebo skryje panel náhledu
Alt+Enter Zobrazí vlastnosti vybraného souboru či složky
Shift+pravý klik na soubor nebo složku Přidá do kontextové nabídky pokročilé funkce, jako například „Kopírovat jako cestu“, která uloží do schránky cestu k danému souboru, nebo „Zde otevřít příkazové okno“, což vede k otevření příkazové řádky s cestou na danou složku.
Kategorie: 

Přidat komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.