Strom složek

Pomocí možnosti Strom složek (Ctrl+F8) je možné zobrazit strom složek. Program Total Commander standardně načítá pouze složky nejvyšší úrovně stromu (jako program Průzkumník v systému Windows). Větve stromu můžete rozbalit a sbalit pomocí kláves + a - na numerické části klávesnice nebo kliknutím na znak + nebo - nalevo od ikon složek.

Pokud dáváte přednost původnímu stromu složek v programu Total Commander, můžete ho nastavit na stránce Zobrazení v dialogovém okně, které otevřete kliknutím na položku Možnosti v nabídce Konfigurace (Vždy načítat úplný strom složek). V tomto případě budou ve stromu zobrazeny všechny složky a podsložky aktuálního disku. Po načtení struktury složek bude strom uložen do souboru treeinfo.wc v kořenové složce disku. Při vytváření a odstraňování složek bude upravován pouze tento soubor. Je to mnohem rychlejší než neustálé prohledávání celého stromu složek.

Pokud vyberete strom složek v levém panelu, zobrazí se strom pro pravý disk (disk zobrazený v pravém panelu).

Pokud používáte zcela rozbalený strom a došlo k přidání nebo odstranění složek externím programem, bude nutné znovu načíst strom složek stisknutím klávesy F2 nebo kombinace kláves Ctrl+R.

Jiné umístění souboru treeinfo.wc můžete nastavit prostřednictvím položky TreeFileLocation v souboru wincmd.ini v části [Configuration]. Podrobnosti naleznete v tématu Nastavení v souboru wincmd.ini.

ID: Show directory tree