Zobrazit soubory z podsložek

(rozvětvené zobrazení)

Všechny soubory v aktuální složce a všech podsložkách budou zobrazeny v jednom panelu souborů. Je to užitečné při hledání souboru podle názvu, když nevíte, ve které složce se soubor nachází, nebo aby bylo možné použít nástroj Hromadné přejmenování na všechny soubory i z podsložek. Tento příkaz nepoužívejte v kořenové složce velmi velkých disků, protože jeho dokončení může trvat dlouho. Příkaz můžete přerušit klávesou Esc. Klávesová zkratka je Ctrl+B.

Nově: Pokud bude kurzor umístěn na souboru v podsložce a opustíte režim zobrazení souborů z podsložek klávesovou zkratkou Ctrl+B, program Total Commander přejde místo do kořenu rozvětveného zobrazení do dané podsložky (návrat do kořenu rozvětveného zobrazení provedete stisknutím klávesy F2 nebo kombinace kláves Ctrl+R).

ID: Branch view (with subdirs)