Zobrazit soubory typu

Kliknutím na jednu z těchto položek zvolíte, které soubory budou zobrazeny:

Všechny soubory
Zobrazí všechny soubory.
Programy
Zobrazí programy (soubory s příponou COM, EXE, BAT a PIF).
(vybrané uživatelem)
Zobrazí všechny soubory, jejichž výběr jste uvedli naposledy.
Vlastní filtr…
Otevře dialogové okno, ve kterém můžete zadat typy souborů, které chcete zobrazit, oddělené mezerou.
Pokud použijete jako oddělovač svislou čáru, můžete vyloučit soubory a složky.
Příklady
*.bmp *.gif *.jpg Budou zobrazeny obrázky uvedených typů.
*.* | *.bmp *.gif *.jpg Budou zobrazeny všechny soubory KROMĚ uvedených typů obrázků.
*.* | .cvs\ Nebudou zobrazeny složky s názvem .cvs.
*.txt | *\ Budou zobrazeny pouze textové soubory a všechny složky budou skryty.

ID: Show files of type