Zobrazit obsah souboru (F3)

Vyberte soubory, které chcete zobrazit, a stiskněte klávesu F3. Vestavěný prohlížeč souborů (nazvaný Lister) pak zobrazí vybrané soubory nebo soubor pod kurzorem (podle nastavení). Podržíte-li klávesu Shift a stisknete klávesu F3, vyberete alternativní metodu (tj. zobrazíte vybrané soubory, pokud je standardně nastaveno prohlížení souboru pod kurzorem). V prohlížeči Lister můžete mezi soubory (při prohlížení více souborů) přepínat stisknutím klávesy N nebo P, pomocí klávesy Esc zavřete okno prohlížeče Lister a vrátíte se do programu Total Commander. Můžete nastavit, aby byly soubory zobrazovány ve zvoleném externím prohlížeči.

Pomocí klávesy Alt můžete přepínat mezi externím a interním prohlížečem a pomocí klávesy Shift mezi jedním a více soubory (více souborů pouze v rámci interního prohlížeče). Pomocí kombinace kláves Alt+Shift+F3 bude prohlížeč Lister spuštěn bez načítání jakéhokoli doplňku či multimediálního zobrazení.

Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, budou prohlížené soubory automaticky extrahovány. Soubory budou extrahovány do složky určené systémovou proměnnou TEMP. Můžete ji nastavit pomocí příkazu Ovládací panely (klikněte na položku Systém, pak na položku Upřesnit a nakonec na tlačítko Proměnné prostředí) například na složku C:\TEMP. Pokud tato složka nebude existovat, bude použita instalační složka programu Total Commander. Bude vytvořena podsložka \_tc, do níž budou ukládány všechny dočasné soubory. Při ukončení programu Total Commander bude tato složka odstraněna (pokud bude prázdná).

ID: List file contents | proc_show