Změnit komentář

Umožňuje nastavit nebo změnit komentář k souboru, který je uložen v souboru s názvem descript.ion nebo files.bbs. Komentáře můžete zobrazit pomocí položky Komentáře v nabídce Zobrazit (Ctrl+Shift+F2), a to v panelu souborů nebo přemístěním ukazatele myši na název souboru. V případě druhé varianty bude třeba povolit nápovědné texty stylem Win32 na stránce Zobrazení v dialogovém okně, které otevřete kliknutím na položku Možnosti v nabídce Konfigurace.

Upozornění: Komentáře fungují pouze u běžných souborů. U souborů v archivech (ZIP atd.), na serverech FTP ani v doplňcích nejsou podporovány.

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Edit comment