Jste zde

Změna atributů…

Umožňuje nastavit nebo zrušit atributy Jen pro čtení (r), Archivovat (a), Skrytý (h) a Systémový (s). Vyberte soubory, u kterých chcete atributy změnit, a klikněte na položku Změna atributů v hlavní nabídce Soubor.

Můžete také změnit datum a čas souboru.

Pokud zaškrtnete odpovídající možnost, bude tento příkaz fungovat také pro soubory v podsložkách.

Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, není tato funkce k dispozici.

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Change file attributes

WinRAR

EmEditor

Beyond Compare

Opera

Universal Viewer

Drupal.org | Drupal.cz