Zdrojová složka

Oba panely souborů v programu Total Commander zobrazují obsah složky. Panel se zvýrazněným záhlavím obsahuje zdrojovou složku. Tento panel reaguje na vstup z klávesnice, např. na klávesy se šipkami nebo klávesu Enter.

ID: Source directory