Zaměnit panely souborů

Zamění obsah levého a pravého panelu souborů. Nastavení jako pořadí řazení bude zachováno.

Klávesová zkratka je Ctrl+U.

ID: Source<->Target