Záložky

Záložky umožňují rychlé přepínání mezi více složkami, a to samostatně pro levý a pravý panel. Nastavení, jako je např. pořadí řazení, zobrazení Seznam nebo Podrobnosti a výběry, budou zachována.

Otevření nové záložky

Novou záložku můžete otevřít několika způsoby:

 • Stisknutím kombinace kláves Ctrl+T otevřete novou záložku a aktuální složka v ní zůstane zachována.
 • Pomocí kombinace kláves Ctrl+Šipka nahoru otevřete složku nebo archiv pod kurzorem v nové záložce.
 • Podržením klávesy Shift při výběru disku otevřete daný disk v nové záložce.
 • Pokud v nabídce Oblíbené položky (Ctrl+D) podržíte stisknutou klávesu Shift, otevřete danou složku v nové záložce.
 • V nabídce, která bude zobrazena, pokud kliknete pravým tlačítkem myši na záložku, můžete vytvořit kopii záložky, nebo ji zkopírovat do protějšího panelu souborů.
 • Pokud provedete dvojité kliknutí nebo kliknutí prostředním tlačítkem myši na volném prostoru v záhlaví záložek, otevřete novou záložku.
 • Přetažením několika složek pomocí myši do prázdného prostoru v záhlaví záložek. Pokud bude u ukazatele myši zobrazena malá šipka na ikoně souborů, budou tyto složky přidány jako další záložky. Tímto způsobem je také možné kopírovat a přesouvat do těchto záložek.

Přepínání mezi záložkami

Přepínat mezi záložkami můžete buď kliknutím na záložku nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+Tabulátor. Kombinací kláves Ctrl+Shift+Tabulátor přepnete na předchozí záložku.

Místní nabídka záložek

Pokud na záložku kliknete pravým tlačítkem myši, otevřete místní nabídku, která bude obsahovat následující příkazy:

Vytvořit kopii této záložky
Vytvoří novou záložku se stejnou složkou, jaká je v aktuální záložce.
Přejmenovat nebo uzamknout tuto záložku
Umožní přejmenovat aktuální záložku a podle potřeby ji uzamknout.
Uzamknout tuto záložku
Uzamkne záložku. V uzamčených záložkách nemůžete měnit složky.
Uzamknout tuto záložku, ale povolit změnu složky
Uzamkne záložku. Pokud přepnete na jinou záložku a zpět nebo pokud kliknete na tlačítko pro přechod do kořenové složky, dojde k návratu do uložené složky. Je to užitečné například pro uložení kořenové složky projektu.
Zkopírovat záložku na druhý panel
Vytvoří v druhém panelu novou záložku, v níž bude otevřena aktuální složka.
Uložit záložky do souboru
Uloží polohu záložek, názvy atd. v aktuálním panelu do souboru.
Uložit záložky z obou panelů do souboru
Stejný příkaz, ale pro oba panely.
Načíst záložky ze souboru (přidat k aktuálním)
Načte záložky, které byly uloženy dříve, a přidá je k existujícím záložkám.
Načíst záložky ze souboru (nahradit aktuální)
Načte záložky, ale všechny aktuální záložky budou nahrazeny těmi uloženými.
Zavřít tuto záložku
Zavře záložku, na kterou bylo kliknuto pravým tlačítkem myši.
Zavřít všechny záložky
Zavře všechny záložky kromě těch, které byly uzamčeny. Aktuální složka zůstane zachována.
Zavřít duplicitní záložky
Zavře všechny záložky, v nichž jsou zobrazeny stejné složky. Pro každou složku zůstane zachována jen jedna záložka.

Další činnosti

Jsou podporovány i následující činnosti:

 • Zavření záložky je možné provést několika způsoby:
  • stisknutím kombinace kláves Ctrl+W
  • kliknutím prostředním tlačítkem (nebo kolečkem) myši na záložce
  • dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši
  • Ctrl+kliknutí
  • pomocí místní nabídky, kterou otevřete, pokud kliknete pravým tlačítkem myši
 • Přeuspořádání záložek je možné prostým přetažením na požadovanou pozici, dokonce i na druhý panel.
 • Uložení záložek do souboru nebo načtení ze souboru je možné pomocí místní nabídky, kterou otevřete, pokud kliknete pravým tlačítkem myši. Je to užitečné například při práci s projekty.
  appendtabs tabfile.tabtlačítkové liště – přidá záložky uložené v souboru tabfile.tab.
  opentabs tabfile.tab v tlačítkové liště – nahradí aktuální záložky těmi, které jsou uloženy v souboru tabfile.tab.

  Poznámka:

  • Pokud chcete změnit záložky v obou panelech, bude nutné spojit dva soubory TAB ručně a potom přejmenovat jednu z částí z [activetabs] na [inactivetabs].
 • Přejmenování nebo uzamknutí záložky (pomocí místní nabídky pravého tlačítka myši) umožňuje vytvořit pevné záložky, které není možné snadno odstranit, například pro často používané složky. Pokud se pokusíte změnit složku v takové záložce, bude automaticky vytvořena nová záložka.
 • Funkci záložek můžete nastavit v hlavním konfiguračním dialogu.

ID: Folder tabs