Zakódovat soubor (MIME, UUE, XXE)

Pomocí této funkce můžete převést binární soubory, jako např. programy nebo archivy, na prostý text, aby je bylo například možné poslat e-mailem. Textový výstup bude uložen buď jako jeden velký soubor, nebo rozdělen na více dílčích souborů.

V cílovém počítači můžete původní soubor obnovit buď pomocí programu Total Commander (příkaz Dekódovat soubor), nebo jinými programy jako Wincode, který je rozšířeným bezplatným kodérem a dekodérem.

Zakódovat soubor XXX do složky:
Zde můžete zadat cílovou cestu. Názvy souborů budou programem Total Commander upraveny tak, že název bude zachován a přípona bude podle vybraného formátu kódování změněna na B64 (MIME), UUE (UUEncode) nebo XXE (XXEncode). Pokud chcete soubor zakódovat do aktuální složky, ponechejte toto pole prázdné.
Formát kódování
Zde můžete určit požadovanou metodu kódování. Formát MIME (Base64) je internetový poštovní formát. Formát UUEncode je relativně starý, ale rozšířený formát zvlášť pro poštovní schránky, který ale všude neprochází (například přes některé internetové servery). Formát XXEncode řeší nevýhody formátu UUE, ale je mnohem méně rozšířený.
Řádky na soubor
Nastaví počet zakódovaných řádků na soubor. Pokud ponecháte prázdné, bude vytvořen pouze jeden výstupní soubor. Počet řádků záhlaví není do tohoto počtu zahrnut. Záhlaví obsahuje informace, jako je např. původní název souboru.
Bajty na soubor
Nastaví velikost dílčích souborů ve znacích (bajty). Velikost záhlaví souborů není započtena. Proto budou vytvořené soubory o něco větší, než bylo zvoleno.

ID: Encode file (MIME,UUE,XXE)