Záhlaví sloupců

Záhlaví sloupců umožňují kliknutím na příslušné záhlaví seřadit seznam souborů podle názvu, přípony, velikosti nebo data. Pokud kliknete na stejné záhlaví podruhé, bude pořadí řazení obráceno. Malá šipka nalevo od textu záhlaví zobrazuje směr řazení.
Nově: Pokud použijete Ctrl+kliknutí nebo Shift+kliknutí na záhlaví, určíte tím další pořadí řazení. Pokud budou položky v prvním sloupci stejné, bude použit druhý sloupec, pak třetí atd. Pokud kliknete na záhlaví, které je již pro řazení používáno, bude výsledek záviset na modifikační klávese: pomocí klávesy Shift bude pořadí řazení daného záhlaví odebráno, pomocí klávesy Ctrl bude směr řazení obrácen.

Příklad:

Klikněte na záhlaví Velikost, pak podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na záhlaví Datum. Soubory budou seřazeny podle velikosti a ty se stejnou velikostí budou seřazeny podle data.

Záhlaví sloupců také umožňuje přesunout zarážky sloupců v seznamu souborů. Změnu pozice zarážek uložíte kliknutím na položku Uložit pozici okna v nabídce Konfigurace.

Kliknutí pravým tlačítkem myši na záhlaví umožňuje výběr různých zobrazení (např. seznam, podrobnosti), včetně zobrazení vlastních sloupců definovaných uživatelem. Pokud doplněk systému souborů podporuje zobrazení vlastních sloupců, můžete je zde zvolit.

ID: Tabstop header