Vytvořit složku (F7)

Tento příkaz vytvoří novou podsložku ve zdrojové složce. Po stisknutí klávesy F7 stačí zadat požadovaný název složky. Pokud byl kurzor umístěn na jiné složce (nebo souboru), bude název této složky (nebo souboru) nabídnut k vytvoření nové složky (bude tak možné vytvořit více složek s podobnými názvy). Můžete také současně vytvořit několik podsložek. Stačí je oddělit zpětným lomítkem, například složka1\složka2\složka3. Ve stejné (nebo jiné) složce je možné vytvořit více podsložek. Stačí je oddělit znakem |.

Syntaxe pro použití je:

složka1|složka2|složka3  nebo  c:\složka1|c:\složka2|c:\složka3

Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, není tato funkce k dispozici (s výjimkou archivů ZIP).

Pokud se vytvoření složky v systémech Windows XP/2000/NT/Vista/7 nezdaří, bude zobrazen dotaz, zda chcete složku vytvořit Jako správce.

Ikona knihy Příbuzná témata

  • Další podrobnosti o této funkci naleznete v tématu Kopírovat (F5).

ID: Create directory