Vytvořit kontrolu dat (CRC32, MD5, SHA1)

Pomocí této funkce můžete vytvořit kontrolní součet souborů a ověřit tak, zda byl soubor zkopírován bez chyb (například po síti nebo v případě vyměnitelného média). Můžete vytvořit buď jeden soubor SFV pro všechny vybrané soubory, nebo samostatný soubor SFV pro každý soubor. Je možné vytvořit i rekurzivní kontrolní součty pro všechny soubory ve vybraných složkách.

V cílovém počítači můžete kontrolní součty CRC zkontrolovat pomocí položky Ověřit kontrolu dat (ze souborů kontrolních součtů) z nabídky Soubor nebo pomocí nějakého jiného nástroje SFV.

Uložit kontrolu dat CRC do souboru:
Zde můžete zadat cílovou cestu a název souboru. Pokud vytváříte jeden soubor SFV pro každý vybraný soubor, musí název obsahovat zástupné znaky (*).
Vytvořit pro každý soubor samostatný soubor kontroly dat
Pro každý vybraný soubor umožňuje vytvořit samostatný soubor kontroly dat. Je to užitečné, pokud chcete soubory poslat různým příjemcům.
MD5
Vytvoří kontrolní součty MD5. Ty jsou bezpečnější než kontrolní součty CRC, protože jsou delší a používají propracovaný algoritmus.
Nově: Kontrolní součty MD5 jsou nyní uloženy malými písmeny.
SHA1
Vytvoří kontrolní součty SHA1. Ty jsou ještě bezpečnější, ale nejsou používány tolik jako MD5.
 

Poznámka:

Pokud zrušíte zaškrtnutí u položky MD5 i SHA1, vytvoří program Total Commander kontrolu dat CRC32. Protože je délka těchto kontrolních součtů omezena, používejte ji pouze pro malé soubory nebo v případech, kdy záleží na rychlosti.

ID: Create Checksum File(s) (CRC32, MD5, SHA1)... | dlg_createsfv