Vybrat novější a skrýt stejné soubory

Porovná obsah zdrojové a cílové složky. Stejné soubory budou skryty (pouze před uživatelem, NEBUDOU odstraněny). Z rozdílných souborů budou vybrány pouze novější. Soubory, které nebudou v jedné složce existovat, budou v té druhé také vybrány.

ID: Mark newer, hide same