Výběr souborů

Výběr souborů provedete kliknutím pomocí myši na název souboru nebo přemístěním kurzoru pomocí kláves se šipkami a stisknutím klávesy Insert. Pokud jste na stránce Funkce v konfiguračním dialogu, který otevřete kliknutím na položku Možnosti v nabídce Konfigurace, vybrali používání pravého tlačítka myši, bude levé tlačítko myši pouze pohybovat kurzorem. K výběru položek bude nutné použít pravé tlačítko myši. Pokud vyberete složku stisknutím klávesy Mezerník, bude zobrazena celková velikost diskového prostoru, který tato složka zaujímá.

Výběr souvislé skupiny souborů
Klikněte na první soubor výběru příslušným tlačítkem myši (dle konfigurace), podržte klávesu Shift a potom klikněte na poslední soubor výběru.
Pokud je výběr uskutečňován pravým tlačítkem myši, klikněte a přetáhněte myš přes vybírané soubory.
Výběr souborů na různých pozicích
Pokud chcete vybrat soubory a složky na různých pozicích a v konfiguraci je nastaven výběr levým tlačítkem myši, podržte klávesu Ctrl a potom klikněte na jednotlivé položky levým tlačítkem myši.
Pokud je v konfiguraci nastaven výběr pravým tlačítkem myši, klikněte na jednotlivé položky pravým tlačítkem.
Vybrat skupinu, Zrušit výběr skupiny souborů zvláštních typů
Stiskněte klávesu Num + (nebo Num -) nebo zvolte jednu z možností výběru (Vybrat skupinu nebo Zrušit výběr skupiny) z hlavní nabídky Vybrat. Pak zadejte požadovaný typ souborů (například *.TXT pro všechny dokumenty s příponou TXT). Můžete uvést také několik typů souborů včetně typů, které nemají být vybrány. Ty musí být odděleny symbolem svislice |. Tento symbol je použit, protože není platným znakem pro názvy souborů.

Příklad 1:

w*.*|*.bak *.old Vybere všechny soubory, které začínají písmenem W a nemají příponu BAK ani OLD.
Příklad 2:
|*.exe Vybere všechny soubory kromě programů (soubory EXE).
Můžete také vybrat předdefinovaný filtr, který lze nastavit v tomto dialogovém okně pomocí tlačítka 'Definovat…'. Tento filtr nabízí stejné možnosti jako funkce hledání.

Je možné použít i regulární výrazy. Aby byly odlišeny od běžných vyhledávacích řetězců, je třeba, aby začínaly znakem <.

Můžete nastavit, zda budou pomocí klávesy Num + vybírány pouze soubory, nebo soubory i složky. Druhou z uvedených možností použijete stisknutím kombinace kláves Shift+Num +. Klávesou Num - VŽDY z bezpečnostních důvodů zrušíte výběr souborů i složek. Kombinací kláves Shift+Num - vždy zrušíte pouze výběr souborů.

Nově: Pomocí kombinace kláves Shift+Delete odstraníte již nepotřebné položky ze seznamu.

Vybrat všechny, Zrušit výběr všech
Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Num + (nebo Ctrl+Num -) nebo klikněte na položku Vybrat všechny (nebo Zrušit výběr všech) z hlavní nabídky Vybrat.
Invertovat výběr
Pomocí této položky vyberete ve zdrojové složce všechny soubory, které nebyly vybrány, a zrušíte výběr předtím vybraných souborů. Je to zvlášť užitečné po porovnání složek. Stiskněte klávesu Num * (násobení) na numerické části klávesnice. Můžete nastavit, zda bude klávesa Num * invertovat výběr pouze u souborů, nebo u souborů i složek. Druhou možnost použijete stisknutím kombinace kláves Shift+Num * (pokud například klávesa Num * invertuje výběr pouze u souborů, budou vybrány soubory i složky).
Vybrat všechny se stejnou příponou
Stiskněte kombinaci kláves Alt+Num + (nebo Alt+Num -) nebo klikněte na položku Vybrat všechny se stejnou příponou v nabídce Vybrat. Tím vyberete (nebo zrušíte výběr) všech souborů se stejnou příponou (např. DOC), jaká je u souboru pod kurzorem.
Zapamatovat výběr
Aktuální výběr bude vnitřně uložen. Můžete ho obnovit pomocí další položky v nabídce. Po každé operaci se soubory bude aktuální výběr automaticky uložen.
Obnovit výběr
Obnoví výběr, který byl aktivní před poslední operací se soubory. Stiskněte klávesu Num / (dělení) na numerické části klávesnice.
Uložit výběr do souboru
Uloží aktuální výběr do textového souboru.
Načíst výběr ze souboru
Obnoví výběr z textového souboru.

ID: Select files