Vnitřní přidružení (jen program Total Commander)

Pomocí tohoto dialogového okna můžete nastavit přidružení souborů, která budou fungovat pouze v rámci programu Total Commander, aniž by ovlivnila ostatní programy v počítači. Je to obzvlášť užitečné při používání programu Total Commander z klíčenky USB. Tato funkce umožňuje přidružit soubory k programům na klíčence bez ohledu na přidružení v počítači, v němž klíčenku používáte. Pro spouštění programů bez ohledu na písmeno klíčenky USB můžete použít proměnné prostředí %commander_drive% a %commander_path%.

Typy souborů (seřadíte přetažením…)
Tento seznam zobrazuje již nastavené typy přidružení. Pořadí řazení určuje prioritu filtrů. Příklad: Pokud jste pro soubory ZIP nastavili jedno přidružení a pro soubory s atributem 'jen pro čtení' jiné, použije program Total Commander pro soubory ZIP s atributem 'jen pro čtení' filtr, který je na seznamu dříve.
Dvojitým kliknutím na typ souboru nebo stisknutím klávesy Mezerník můžete upravit již nastavený typ souboru a jeho přidružení.

Poznámka: Pokud bylo vybráno několik souborů různých typů, budou vnitřní přidružení pro sloveso "otevřít" a další slovesa fungovat jinak:

  1. V případě slovesa "otevřít" použije program Total Commander první odpovídající vnitřní přidružení pro daný soubor (Pro každý soubor může být jiné!).
    Příklad pro variantu 1: *.txt -> Otevřít=notepad.exe, *.txt *.rtf -> Otevřít=Winword.exe
    Vyberte soubory test.txt a test.rtf, zobrazte místní nabídku a klikněte na položku Otevřít – soubor test.txt bude otevřen v Poznámkovém bloku a soubor test.rtf v programu Winword.
  2. V případě všech ostatních sloves bude k naplnění místní nabídky použito první vnitřní přidružení, které bude odpovídat VŠEM vybraným souborům.
    Příklad pro variantu 2: *.txt -> Upravit text=notepad.exe, *.txt *.rtf -> Upravit vše=Winword.exe
    Vyberte soubory test.txt a test.rtf a zobrazte místní nabídku – bude zobrazena položka "Upravit vše", která otevře všechny soubory v programu Winword.
Přidat
Vytvoří novou položku v seznamu. Nejprve bude zapotřebí zadat typ souboru. Potom můžete změnit přidružení výchozího slovesa (otevřít), ikonu a určit další slovesa.
Upravit
Umožňuje upravit vybraný filtr. Budou přímo zobrazeny podrobnosti přidružení.
Odebrat
Odebere položku ze seznamu.
OK
Uloží změny a zavře dialogové okno.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení změn.

ID: Internal Associations