Vlastnosti

(Informace o verzi)

Pokud používáte aktuální verzi systému Windows, bude zobrazen standardní dialog Vlastnosti. V tomto dialogovém okně budou také zobrazeny informace o verzi, pokud je soubor obsahuje.

V systémech Windows 3.1 a Windows NT 3.51 bude v tomto dialogovém okně zobrazeno několik údajů o spustitelných souborech a knihovnách DLL, pokud obsahují strukturu VERSIONINFO (většina nových programů pro systém Windows tato data obsahuje). V této struktuře můžete nalézt zajímavé informace o programu nebo souboru, včetně stručného popisu, názvu produktu, ke kterému soubor patří, společnosti, čísla verze souboru, produktu a autorských práv.

Toto dialogové okno můžete také otevřít klávesovou zkratkou Alt+Enter.

ID: Properties (version info)