Upravit (F4)

Umístěte kurzor (malý obdélník) na soubor, který chcete upravovat, a stiskněte klávesu F4. Bude spuštěn editor, který jste vybrali v konfiguračním dialogu, a vybraný soubor v něm bude otevřen. Standardně bude spuštěn Poznámkový blok systému Windows. Je určen pro textové soubory omezené velikosti. Pokud chcete upravovat soubory jiného typu, dvakrát klikněte na požadovaný soubor nebo stiskněte klávesu Enter. Bude spuštěn program, který je přidružen k danému souboru. Přidružit přípony datových souborů k programům můžete kliknutím na položku Přidružit v nabídce Soubor.

Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, bude soubor pod kurzorem extrahován do dočasného souboru a načten do vybraného editoru. Pokud soubor upravíte a potom editor ukončíte, zobrazí program Total Commander dotaz, zda chcete soubor v archivu aktualizovat. Pokud kliknete na tlačítko Ano, bude archiv aktualizován a dočasný soubor odstraněn. Pokud kliknete na tlačítko Ne, bude dočasný soubor odstraněn a archiv bude ponechán beze změn.

Pokud používáte editor více dokumentů a při stisknutí klávesy F4 uvnitř archivu byl již spuštěn, nebude program Total Commander o ukončení editoru informován. Program Total Commander proto zobrazí malé dialogové okno s názvem upravovaného souboru, ve kterém můžete potvrdit ukončení práce s tímto souborem. Po kliknutí na tlačítko Zavřít bude program Total Commander pokračovat tak, jak je popsáno výše.

ID: Edit