Tlačítková lišta

Pomocí tlačítkové lišty můžete spouštět příkazy z nabídek, externí programy a také další tlačítkové lišty. Pokud nad tlačítkem chvíli ponecháte ukazatel myši, bude zobrazeno malé okno s popisem.

Do tlačítkové lišty můžete snadno přidávat tlačítka přetažením pomocí myši (metoda Drag&Drop se stisknutou klávesou Shift). Stisknutím pravého tlačítka myši otevřete místní nabídku, která umožňuje změnit nebo odebrat tlačítka. Další změny celé tlačítkové lišty provedete v dialogovém okně, které otevřete kliknutím na položku Tlačítková lišta v nabídce Konfigurace.

Nyní je možné zpřístupnit tlačítkovou lištu také pomocí klávesnice. Stiskněte kombinaci kláves Alt+Shift+F11 (nebo nastavte klávesovou zkratku pro příkaz cm_FocusButtonBar) a k navigaci pak použijte klávesy se šipkami a klávesu Enter nebo Esc.

Pokud pro soubor standardní tlačítkové lišty default.bar není nastaveno žádné umístění, bude načten ze složky programu. Pokud do souboru ve složce programu nebude možné zapisovat, bude zkopírován do umístění, v němž se nachází soubor wincmd.ini, a používán z něj. Tomu můžete zabránit tak, že do souboru default.bar přidáte následující řádky:

[options]
redirect=0

ID: Button bar | add_btnbar