Tisk

Otevře podnabídku se třemi položkami:

Seznam souborů
Otevře dialogové okno, v němž bude zobrazen náhled tisku seznamu všech vybraných souborů. Podle aktuálního režimu zobrazení budou vytištěny pouze názvy souborů, soubory s podrobnostmi nebo strom složek. Při tisku seznamu souborů budou vytištěny pouze vybrané soubory. Při tisku stromu složek bude vytištěn celý zobrazený strom.
Seznam souborů a podsložek
Umožňuje tisk vybraných souborů a složek včetně jejich podsložek. Budete požádáni, abyste zadali počet úrovní (hloubku) tisknutých podsložek. Hodnota -1 znamená neomezenou hloubku. Můžete také určit, které soubory mají být vytištěny. Zadáním například *.doc *.txt vytisknete všechny texty, zadáním *.* | *.bak *.~* vyloučíte všechny záložní kopie. Tuto funkci nelze použít u serverů FTP ani při spojení počítačů prostřednictvím paralelního portu.
Obsah souboru
Umožňuje tisk jednoho vybraného souboru. Je funkční pouze v případě, pokud je soubor přidružen k tiskovému programu. Soubory, které nejsou k tomuto programu přidruženy, bude nutné načíst a vytisknout pomocí editoru.
Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, není tato funkce k dispozici.

ID: Print