Test archivu

Tato položka umožňuje prověřit všechny vybrané archivy tak, že budou dekomprimovány do paměti a bude proveden výpočet kontrolního součtu CRC. V případě, že kontrolní součet nesouhlasí s kontrolním součtem uloženým v archivu, nebo pokud dojde k nějaké jiné chybě, bude v programu Total Commander zobrazena chybová zpráva. Protože soubory TAR nejsou chráněny kontrolním součtem CRC, nemohou být pomocí této funkce testovány.

Klávesová zkratka pro tuto funkci je Alt+Shift+F9.

ID: Test archives