Synchronizace složek a serverů FTP pomocí příkazu MLSD

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - PŘEČTĚTE SI!

Program Total Commander nyní získává výpis souborů pomocí příkazu MLSD

K výpisu složky je nyní v programu Total Commander místo příkazu LIST používán příkaz MLSD (machine list directory). Má to několik výhod:

  1. Uváděný čas má rozlišení jedné sekundy, zatímco příkaz LIST často uvádí pouze hodiny a minuty.
  2. Čas je udáván ve formátu UTC (koordinovaný světový čas, dříve známý jako greenwichský střední čas), který usnadňuje synchronizaci se servery v odlišných časových pásmech.
  3. Formát příkazu MLSD je standardizovaný, takže je zde menší riziko chybného výkladu obdrženého výpisu.

Problémy s příkazem MLSD a staršími synchronizacemi

U příkazu MLSD může dojít k následujícím problémům:

  1. Pokud jste k synchronizaci složek použili starší verzi programu Total Commander, může být založena na velmi nepřesných časových údajích: Příkaz LIST na serverech se systémem Unix uvádí časový údaj bez sekund a u starších souborů dokonce pouze datum a žádný čas!

    Proto může být mnoho souborů, které byly programem Total Commander 7.50a nebo staršími verzemi uvedeny jako stejné, nyní uvedeno jako novější či starší. Pokud s určitostí víte, že jsou zrojové a cílové soubory stejné, můžete překopírovat pouze časové údaje ze vzdálených souborů do těch místních.
  2. Některé starší servery uvádějí symbolické odkazy jako soubory a složky, aniž by je uváděly jako odkazy, jak je tomu obvykle v případě příkazu LIST. Synchronizace složek ignoruje odkazy, aby se předešlo zacyklení, což není možné, pokud nelze odkazy rozpoznat. Pokud se připojujete k takovému serveru a používáte symbolické odkazy ve složce, kterou chcete synchronizovat, zakažte příkaz MLSD v dialogovém okně Podrobnosti o připojení FTP (Ctrl+F): Zakažte možnost Pro výpis složek použít příkaz MLSD na kartě Upřesnit.

Ikona knihy Přečtěte si také následující téma:

ID: Synchronize dirs with FTP and MLSD command | synchronize_mlsd