Synchronizace složek a serverů FTP

1. Účel

Pomocí této funkce lze udržovat internetový server, jako např. osobní domovskou stránku, aktuální. Stránky upravíte v místním počítači a na server odešlete pouze změněné stránky. Aby to fungovalo správně, je nutné tomu věnovat zvláštní pozornost. Proto si velmi pozorně přečtěte následující řádky.

2. Potíže s datem a časem souborů na serveru FTP

Při běžném kopírování souboru z jedné místní složky do druhé bude zachován datum a čas jeho 'poslední změny'. Při odesílání na server FTP však často není k dispozici žádná funkce, která serveru předá informaci o tom, jaké je datum a čas souboru. Z tohoto důvodu vždy u souboru bude nastaven aktuální místní čas serveru FTP. To představuje problém, protože po odeslání budou místní i vzdálená složka rozdílné. Pouze některé servery podporují jeden z příkazů MDTM, MFMT a SITE UTIME, kterými lze nastavit časový údaj vzdáleného souboru.

3. Jak je to vyřešeno v programu Total Commander

Synchronizační funkce po úspěšném odeslání souboru nastaví datum a čas místního souboru na datum a čas vzdáleného souboru, pokud server nepodporuje příkazy MDTM, MFMT a SITE UTIME. Oba soubory tak budou stejné. Ovšem může to způsobit jiné potíže: Tuto místní složku nebude možné synchronizovat s jakoukoli jinou složkou ve stejném počítači nebo s jiným serverem FTP, protože při každém odeslání souboru dojde ke změně jeho data a času.

Proto je důležité, abyste při synchronizaci složky a serveru FTP nepoužívali synchronizaci této složky s více než jedním umístěním.

Nově: Pokud bude zaškrtnuta možnost Ignorovat datum, NEZMĚNÍ program Total Commander datum ani čas místních souborů. .

4. Ostatní problémy a jejich řešení

Problém: Server FTP se může nacházet v jiném časovém pásmu než váš počítač. Server bude například umístěn v Kalifornii, zatímco vy budete v New Yorku, nebo dokonce v Evropě.

Řešení: Před porovnáním vyberte rozdíl časových pásem v hodinách mezi vaším umístěním a serverem. Pokud je server směrem na západ, rozdíl bude kladný. Příklad: Z New Yorku do Kalifornie jsou to 3 hodiny, z Německa pak 9 hodin.
Poznámka: Pokud je k příjmu seznamu souborů použit příkaz MLSD, bude většina serverů odesílat časové údaje ve formátu UTC (koordinovaný světový čas), u něhož nezáleží na časovém pásmu. V tomto případě bude nutné nastavit rozdíl v časovém pásmu na nulu!

Problém: Než jste začali používat funkci Synchronizace složek, odeslali jste soubory přímo pomocí programu Total Commander nebo nějakým jiným nástrojem. V tomto okamžiku budou i stejné soubory považovány za rozdílné.

Řešení: Abyste předešli tomu, že bude nutné znovu odesílat nebo stahovat všechny soubory, které byly přesto stejné, vyberte všechny soubory, o nichž víte, že jsou stejné. Klikněte na ně pravým tlačítkem myši a vyberte položku 'Nastavit datum a čas místního souboru podle vzdáleného'. Soubory tak budou považovány za stejné.

Problém: Počítače se systémem Unix rozlišují velká a malá písmena v názvech souborů. Počítače se systémem Windows však v názvech mohou zobrazit pouze smíšenou velikost písmen, ale nerozlišují mezi soubory s různou velikostí písmen.

Řešení: Pokud program Total Commander odesílá soubor na server FTP, na němž již existuje soubor se stejným názvem, ale různou velikostí písmen, bude mít odesílaný soubor název již existujícího souboru. Tím bude zaručeno, že ve stejné složce nebudou existovat dva soubory se stejným názvem. Pokud chcete, aby měl odesílaný soubor jiný název, bude nutné cílový soubor nejprve odstranit (vyberte ho, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte položku Odstranit). U souborů, které na serveru ještě neexistují, můžete zvolit, zda mají být odeslány beze změny názvu, nebo s názvem převedeným na malá písmena.

Problém: Počítače se systémem Unix ukládají textové soubory odlišným způsobem než počítače se systémem DOS nebo Windows. Systém Unix ukládá znak konce řádku jediným znakem, zatímco systémy DOS a Windows používají dva znaky (návrat vozíku a odřádkování). Proto jsou textové soubory (včetně souborů HTML) v systému Unix menší než v systému DOS.

Řešení: Pokud Total Commander zjistí, že dva soubory mají stejný časový údaj, ale různou velikost, spočte konce řádků místního souboru a vypočte z toho velikost textového souboru v systému Unix. Pokud budou velikosti stejné, bude ve funkci synchronizace zobrazen tento symbol:

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Synchronize dirs and FTP servers | sync_ftp