Synchronizace složek

Pomocí tohoto příkazu můžete porovnat dvě složky včetně všech podsložek a zkopírovat novější soubory do druhé složky (nebo jakékoli jiné složky). Můžete také porovnat obsah složky s archivem nebo se složkou na serveru FTP. Momentálně je podporován pouze archivátor ZIP.

Tato funkce je také užitečná pro porovnání disku CD-R (vytvořeného vypalovacím programem) s originálním diskem. K tomu bude nutné zaškrtnout možnost Podle obsahu.

Důležitá poznámka:

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Synchronize dirs