Otevřít okno systému DOS

Spustí příkazový procesor, což je program, na který ukazuje systémová proměnná COMSPEC. V systémech založených na technologii NT je to soubor CMD.EXE a v systémech na základě Windows 95 se jedná o soubor COMMAND.COM, ale může to být také uživatelský procesor, např. 4DOS/4NT. Příkazový řádek bude otevřen v aktuální zdrojové složce.

ID: Run DOS | options_startdos