Správce přenosů na pozadí

Otevře samostatné okno, které umožňuje kopírovat, přesouvat a stahovat soubory na pozadí.

Chcete-li přidat úlohu do správce přenosů na pozadí, vyberte soubory, které chcete kopírovat, přesunout nebo stáhnout, a klikněte na tlačítko + nebo stiskněte klávesu Num +. Otevřete tak místní nabídku, která umožňuje přidat novou akci. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+V nebo Shift+Insert vložíte adresu URL protokolu HTTP a okamžitě zahájíte stahování do aktuální složky aktivního panelu.

Následuje popis základních prvků dialogového okna:

<Indikátor průběhu>
Zobrazuje průběh právě přenášeného souboru (nepředstavuje celkový průběh).
<Seznam>
Zobrazuje položky, které jsou zařazeny ke zpracování, včetně právě zpracovávané položky, která je uvedena nahoře. Pokud pozastavíte aktuální operaci, můžete položky přetažením pomocí myši seřadit.
+
Tlačítko, které umožňuje přidat do správce novou přenosovou úlohu.
-
Tlačítko, které umožňuje odebrat ze správce vybrané úlohy. Úlohu, která je právě aktivní, nelze odebrat.
Pozastavit
Pozastaví aktuální operaci, pokud je například internetové připojení nutné použít k jinému účelu.
Max. rychlost
Umožňuje omezit přenosovou rychlost odesílání a stahování a nově také kopírování. Je to užitečné v případě, pokud chcete během přenosu použít Internet nebo síť LAN k jiným účelům.

Nabídka tlačítka + může obsahovat následující příkazy:

Zadejte adresu URL souboru, který chcete stáhnout na pozadí
Zde můžete vložit adresu URL ve tvaru http://www.server.com/soubor.zip. Adresu URL můžete zkopírovat například pravým kliknutím na odkaz v internetovém prohlížeči a výběrem položky Kopírovat odkaz z místní nabídky.
Stáhnout vybrané soubory na pozadí
Tato položka nabídky bude zobrazena, pokud budete připojeni k serveru FTP a vyberete některé soubory. Umožňuje stáhnout vybrané soubory na pozadí. Stejného výsledku dosáhnete, pokud v okně stahování zaškrtnete možnost Stáhnout na pozadí (oddělený podproces). Bude ovšem otevřen samostatný správce přenosů na pozadí a po dokončení stahování bude automaticky uzavřen.
Zkopírovat vybrané soubory na pozadí
Umožňuje kopírovat vybrané soubory na pozadí (z disku na disk).
Přesunout vybrané soubory na pozadí
Umožňuje přesunout vybrané soubory na pozadí (z disku na disk).
Upravit seznam souborů
Pokud jste použili příkaz Protokol FTP - stáhnout dle seznamu, správce přenosů na pozadí načte seznam souborů, které se mají přenést, ze souboru se seznamem. Pomocí tohoto příkazu můžete do seznamu přidat další operace. Pokud je přidáte na konec souboru, správce přenosů na pozadí je automaticky zařadí do fronty. Soubor je nutné uložit buď v kódování ANSI (prostý text), nebo v kódování UTF-8 (se značkou BOM (byte order marker) na začátku).

Tlačítko - slouží ke dvěma účelům:

  1. Pokud byla vybrána první položka v seznamu, umožní program Total Commander přerušit aktuální přenos a pokračovat v přenosu dalšího souboru.
  2. Pokud byly vybrány jiné položky, budou ze seznamu stahování odebrány.

ID: Background transfer manager... | options_background_transfer_manager