Spojení s jiným počítačem přes port USB

Spojení přes port USB umožňuje přenos souborů mezi dvěma počítači prostřednictvím speciálního kabelu USB. Tento kabel je k dostání v online obchodech pod názvem Kabel nástroje Migrace profilu uživatele (Windows Easy Transfer Cable). Podporuje přenosovou rychlost až 20 MB/s (podle rychlosti obou počítačů a antivirových programů). Funkci nelze použít k vytvoření sítě (k tomu jsou třeba síťové karty a kabeláž), ale jedná se o rychlý a jednoduchý způsob kopírování, přesouvání, synchronizace (atd.) dat mezi dvěma počítači.

Přečtěte si následující důležité bezpečnostní pokyny:

  1. Pro kabelové spojení přes port USB je nutný speciální kabel. Tento kabel má uprostřed malé zařízení, které zajišťuje předávání dat z jednoho počítače do druhého. Běžné kabely USB nebudou fungovat, a pokud je připojíte k počítačům, může dojít k poškození portů USB!

Vytvoření spojení přes port USB

  1. Spusťte program Total Commander v obou počítačích. Pokud jste jediným uživatelem, potřebujete jen jednu licenci.
  2. V obou počítačích klikněte na položku Spojení s jiným počítačem přes port LPT/USB v nabídce Síť.
  3. Jeden počítač bude působit jako server a druhý jako klient. Protože v serverovém počítači nebude možné během spojení program Total Commander používat, budete všechny činnosti provádět v klientském počítači. V jednom počítači proto klikněte na tlačítko 'Server' a v druhém na tlačítko 'Klient'.
  4. Pokud počítač disponuje více paralelními porty, bude zobrazen dotaz, který port chcete použít. Vyberte port USB.
  5. Spojení bude vytvořeno. Funkce je podobná jako v případě připojení FTP, tj. můžete odesílat, stahovat, odstraňovat, přejmenovávat, prohlížet a upravovat soubory, ale nebude možné spouštět programy. Můžete použít také funkci 'Synchronizace složek'.
  6. Spojení ukončíte tak, že v klientském počítači kliknete na tlačítko Odpojení a v serverovém na tlačítko Přerušit.

Spojení přes port můžete spustit i pomocí příkazu v tlačítkové liště, nabídce Start nebo v nabídce Ctrl+D (pouze v klientském počítači):

Příkaz bude mít tuto syntaxi:

cd port://usb/c:/podsložka1/podsložka2

Důležité: Podsložky musí být odděleny lomítky (/)! Je to z toho důvodu, že program Total Commander pro spojení používá vnitřní funkce protokolu FTP.

Pokud chcete automaticky spustit program Total Commander po připojení kabelu, můžete spustit program TcUsbRun.exe (v systému Windows Vista/7 jako správce). Tento nástroj se pak zaregistruje ke sledování oznámení o připojení kabelu USB a umožní spustit program Total Commander v režimu klienta nebo serveru.

Funkční budou pouze speciální kabely!

U této funkce je možné použít pouze kabely prodávané jako "Kabel nástroje Migrace profilu uživatele (Windows Easy Transfer Cable)". Kabely, u nichž je slibován snadný přenos bez nutnosti instalace ovladače, nebudou fungovat! Takové kabely používají speciální, nedokumentované ovladače, které program Total Commander nedokáže využít. Režim Migrace profilu uživatele, pro který byly "správné" kabely původně navrženy, slouží k migraci ze systému Windows XP na systém Windows Vista či Windows 7. Je používán kabel, u něhož společnost Microsoft podporuje plně dokumentovaný a pro uživatele přístupný ovladač (WinUSB).

Seznam podporovaných přenosových kabelů USB a odkaz ke stažení ovladače naleznete na stránce http://www.ghisler.com/cables.

Podporované verze systému Windows

Spojení přes port USB je funkční s jakoukoli kombinací systémů Windows XP, Windows Vista či Windows 7 (32bitové i 64bitové verze). Poznámka: V 64bitové verzi systému Windows XP není 32bitový soubor winusb.dll (potřebný pro 32bitovou verzi programu Total Commander) standardně nainstalován (podrobnosti naleznete na výše uvedeném odkazu). V systému Windows XP je nutné nainstalovat ovladač, ale v systému Windows Vista/7 už je ovladač obsažen a funguje ihned. Podpora ve starších verzích systému Windows však bohužel není možná, protože v nich ovladač nástroje Migrace profilu uživatele nefunguje.

ID: Direct cable connection through USB port