Spojení s jiným počítačem přes port LPT

Spojení PORT přes paralelní port umožňuje přenos dat mezi dvěma počítači ve stejné místnosti prostřednictvím speciálního paralelního kabelu. Tento kabel je k dostání ve většině počítačových obchodů pod názvem Paralelní kabel Interlink/Laplink nebo Paralelní kabel pro přímé kabelové spojení. Umožňuje přenosovou rychlost asi 50 až 80 kB/s. Funkci proto nelze používat jako síť, je totiž určena pro synchronizaci dat mezi dvěma počítači (například stolním a přenosným počítačem). Pokud je na obou počítačích nainstalován systém Windows XP nebo novější verze, můžete použít mnohem rychlejší spojení přes port USB. Pro trvalé spojení můžete použít také dvě síťové karty.

Přečtěte si následující důležité bezpečnostní pokyny:

 1. Pro kabelové spojení přes paralelní port je nutný speciální kabel. Tento kabel má překřížené datové spoje. Pokud k počítačům připojíte běžný prodlužovací paralelní kabel, může dojít k poškození paralelních portů! Je třeba použít 4bitový kabel (nepoužívejte 8bitový). Zapojení naleznete níže.
 2. Spojujte pouze vypnuté počítače! Na rozdíl od portů USB není paralelní port určen k připojení za provozu!
 3. Je zde riziko poškození portů statickou elektřinou. Proto se před připojením kabelu dotkněte počítačové skříně. Nenoste gumové podrážky na podlaze pokryté kobercem.
 4. Spojujte pouze dva paralelní porty, v žádném případě paralelní se sériovým! Paralelní port u počítače má 25 otvorů (nemá kolíky). Kabel musí mít dva konektory s 25 kolíky na každé straně.
 5. Spojení přes paralelní port nepoužívejte zároveň s dalšími zařízeními na stejném připojení, jako např. hardwarový klíč, jednotka ZIP™ nebo externí pevný disk. Program Total Commander po celou dobu spojení blokuje veškerý přístup k portu!

Vytvoření spojení přes paralelní port

 1. Vypněte oba počítače, spojte je paralelním kabelem a znovu je zapněte.
 2. Spusťte program Total Commander v obou počítačích. Pokud jste jediným uživatelem, potřebujete jen jednu licenci.
 3. V obou počítačích klikněte na položku Spojení s jiným počítačem přes port LPT/USB v nabídce Síť.
 4. Jeden počítač bude působit jako server a druhý jako klient. Protože v serverovém počítači nebude možné během spojení program Total Commander používat, budete všechny činnosti provádět v klientském počítači. V jednom počítači proto klikněte na tlačítko 'Server' a v druhém na tlačítko 'Klient'.
 5. Pokud počítač disponuje více paralelními porty, bude zobrazen dotaz, který port chcete použít. Vyberte ten, ke kterému je paralelní kabel připojen.
 6. Spojení bude vytvořeno. Funkce je podobná jako v případě připojení FTP, tj. můžete odesílat, stahovat, odstraňovat, přejmenovávat, prohlížet a upravovat soubory, ale nebude možné spouštět programy. Můžete použít také funkci 'Synchronizace složek'.
 7. Spojení ukončíte tak, že v klientském počítači kliknete na tlačítko Odpojení a v serverovém na tlačítko Přerušit.

Spojení přes port můžete spustit i pomocí příkazu v tlačítkové liště, nabídce Start nebo v nabídce Ctrl+D (pouze v klientském počítači):

Příkaz bude mít tuto syntaxi:

cd port://lpt1/c:/podsložka1/podsložka2

Důležité: Podsložky musí být odděleny lomítky (/)! Je to z toho důvodu, že program Total Commander pro spojení používá vnitřní funkce protokolu FTP.

Pokud chcete přenášet data z počítače se systémem Windows do počítače, v němž není systém Windows nainstalován (pouze prostý systém DOS), například kopírovat systém, můžete použít samostatný server pro systém DOS. Najdete ho na naší domovské stránce www.ghisler.com v části 'Addons'. Přestože je tento server v systému Windows 95/98 a Windows 3.1 spouštěn v okně systému DOS, nepoužívejte ho v těchto systémech, protože k portu přistupuje bez jakékoli ochrany před dalšími programy. Je také pomalejší a nepodporuje dlouhé názvy souborů.

Použití ovladačů pro paralelní port

V programu Total Commander je pro spojení přes paralelní port v systému Windows 95/98/ME používán ovladač cglpt9x.vxd. Při zahájení spojení je automaticky načten a uvolněn při ukončení. V systému Windows NT/2000/XP/Vista/7 je používán ovladač cglptnt.sys. V 64bitové verzi systému Windows se používá ovladač cglpt64.sys. Aby v tomto počítači bylo možné načítat tento ovladač dynamicky, potřebujete oprávnění správce. Pokud je nemáte, nebo chcete z bezpečnostních důvodů pracovat pod uživatelským účtem (doporučeno), můžete ovladač načíst automaticky při spuštění systému. Je to možné provést tak, že vy nebo správce spustíte program Total Commander z účtu správce tímto způsobem:

Totalcmd.exe /installdriver

Ovladač odeberete následujícím příkazem:

Totalcmd.exe /removedriver

Bude to funkční pouze v systémech Windows s technologií NT. Ovladač realizuje tzv. 'ovladač třídy paralelního portu'. Naprogramovali jsme ho my a obsahuje funkce k blokování a uvolnění přístupu k paralelnímu portu a funkce k odesílání jak jednotlivých znaků, tak celých bloků. Programům v uživatelském režimu je tak umožněn výhradní přístup k paralelnímu portu, ale k jiným portům ne.

Program Total Commander přistupuje k portu v systému Windows 3.1 bez ovladače. To znamená, že ostatní aplikace nemají zablokován přístup ke stejnému portu. Proto na port nezkoušejte během spojení tisknout ani přistupovat k zařízením na tomto portu.

Odstraňování potíží

Pokud se spojení přes port nezdaří, vyzkoušejte 'testovací' režim. Na obou stranách stiskněte tlačítko 'Test' (místo 'Klient' nebo 'Server'). Program Total Commander pak přes paralelní port odešle testovací vzorek, který přijímající strana použije ke zjištění, zda je kabel FUNKČNÍ nebo ne. Oba konce musí zobrazit zprávu, že je kabel v pořádku, protože každý konec může testovat pouze svou stranu.

Může dojít k jednomu z následujících výsledků:

 1. Obě strany zobrazily zprávu, že je kabel funkční, ale spojení se stále nedaří. Řešení: Kabel je pravděpodobně příliš dlouhý, nebo stínění není dostatečně kvalitní. Pravděpodobně potřebujete kratší nebo lepší kabel. Vhodné jsou kabely do délky 5 až 10 metrů.
 2. Je zobrazena chybová zpráva Ovladač portu nelze načíst. Řešení: Ověřte, zda je ve složce programu Total Commander soubor cglpt9x.vxd (systém Windows 95/98/ME), nebo že je nainstalován ovladač cglptnt.sys nebo cglpt64.sys (systém Windows NT, 2000, XP, Vista a 7). Další možný důvod: Pokusili jste se na ploše vytvořit zástupce pro soubor totalcmd.exe, ale místo toho došlo ke zkopírování programu. Odstraňte chybného zástupce a vytvořte nového tak, že na plochu kliknete pravým tlačítkem myši a v položce Nový kliknete na položku Zástupce.
 3. Nedochází k žádné odpovědi. Může to mít několik důvodů: Špatný kabel (nemá zkřížené spoje, ale je propojen 1:1), připojený ke špatnému portu nebo nestandardní porty. Řešení: Ověřte, zda jste kabel připojili ke správnému portu (paralelnímu, ne sériovému) a že jste vybrali správné číslo portu (LPTx). Pokud to nepomůže, zkuste jiný kabel.
 4. Program Total Commander zjistí, že data jsou přijímána, ale je zobrazena chyba příjmu. Důvod: Špatný kabel (jsou spojeny špatné spoje) nebo poškozený kolík. Program Total Commander zobrazí, které spoje nejsou funkční.

Pro nefunkční spojení pomocí paralelního portu bohužel neposkytujeme žádnou podporu.

Kabel musí mít spojeny alespoň následující kolíky:

  2    <---->   15

  3    <---->   13

  4    <---->   12

  5    <---->   10

  6    <---->   11

 15    <---->    2

 13    <---->    3

 12    <---->    4

 10    <---->    5

 11    <---->    6

 25    <---->   25       (zem)

ID: Direct cable connection through parallel port