Sloučit soubory

Tato funkce umožňuje sloučit více souborů do jednoho velkého. Program Total Commander dokáže sloučit nejen soubory vytvořené vlastní funkcí Rozdělit soubor, ale také soubory vytvořené příkazem split -b systému Unix. Umístěte kurzor na první dílčí soubor a klikněte na položku Sloučit soubory. Názvy souborů musí být číslovány vzestupně nebo obsahovat písmena ve vzestupném pořadí. Program Total Commander vyhledává soubory soubor.001, soubor.002, soubor.003, ale také souboraa, souborab, souborac atd.

Pokud je ve stejné složce (jako jeden z dílčích souborů) nalezen soubor se stejným názvem a příponou CRC, bude tento soubor použit ke kontrole chyb sloučeného souboru. Původní název souboru, který je uložen v souboru CRC, bude navíc použit jako cílový název pro sloučený soubor.

Sloučit soubor 'xxx' a všechny další soubory s navazujícími názvy do následující složky:
Zde můžete zadat cílovou cestu. Pokud chcete uložit sloučený soubor do aktuální složky, ponechejte toto pole prázdné.

ID: Combine files