Rozevírací seznam disků

Kliknutím myší na šipku dolů (nebo stisknutím kombinace kláves Alt+F1 pro levý panel nebo Alt+F2 pro pravý panel) otevřete rozevírací seznam disků, které jsou k dispozici. Vpravo od písmen disků budou zobrazeny názvy disků a v případě síťových disků názvy složek na serveru a síti. Pokud ještě není síťový disk připojen, bude před síťovou cestou zobrazen znak X. Z důvodů rychlosti nejsou zobrazovány názvy disket. Prodlevu, po které se tento seznam zobrazí, můžete změnit nastavením položky 'DriveTipDelay' v souboru wincmd.ini (výchozí je hodnota 0, tzn. okamžitě).

V prostředích terminálových serverů a u služby Windows XP Mode v systému Windows 7 budou písmena disků hostitelského počítače zobrazena se zpětným lomítkem (např. c\).

Požadovaný disk otevřete tak, že na něj kliknete nebo stisknete jeho písmeno. Pokud je písmeno disku uvedeno dvakrát (jedno pro místní a druhé pro hostitelský počítač), pomocí klávesnice vyberete hostitelský disk tak, že podržíte klávesu CTRL a stisknete písmeno disku.

Místní nabídku disku zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši. Tato nabídka umožňuje formátovat nebo kopírovat disky, sdílet celý disk v síti atd.

Pokud máte několik vyměnitelných diskových jednotek nebo jednotek CD-ROM, můžete jim přidělit jednotlivé názvy úpravou souboru wincmd.ini. Vytvořte novou část s názvem [DriveHints] a na každý řádek přidejte jeden disk následujícím způsobem:

[DriveHints]
E=Jednotka ZIP
F=Disk MO
G=Vypalovačka CD
H=Jednotka CD-ROM

ID: Drive selection box | add_drive