Rozdělit soubor

Tato funkce umožňuje rozdělit jeden (velký) soubor na více menších souborů (obvykle stejné velikosti), například pro přenos přes Internet nebo na disketách. Dílčí soubory lze uložit buď přímo na diskety, nebo do složky na pevném disku.

V cílovém počítači mohou být soubory sloučeny buď programem Total Commander (příkaz Sloučit soubory), nebo například příkazem copy systému DOS.
Příkazový řádek bude:

copy /b part.001 + part.002 + part.003 + part.004 original.dat

Části 1 až 4 budou sloučeny do souboru original.dat.

Po rozdělení bude vytvořen soubor s příponou CRC. Tento soubor obsahuje název a velikost původního souboru a také kontrolní součet CRC. Při spojování souborů jiným programem není soubor CRC nutný. Program Total Commander však pomocí tohoto souboru může ověřit, zda byl původní soubor obnoven správně.

Rozdělit soubor 'xxx' do složky:
Zde můžete zadat cílovou cestu. Názvy souborů budou programem Total Commander upraveny tak, že název bude zachován a přípona změněna na 001, 002 atd. Maximální počet částí tak bude 999. Pokud chcete soubor rozdělit do aktuální složky, ponechejte toto pole prázdné.
Bajty na soubor
Zde můžete buď ručně zadat požadovanou velikost na jeden soubor ve znacích (bajtech), nebo vybrat jednu z předdefinovaných velikostí ze seznamu. Pokud zvolíte položku 'Automaticky', bude využit celý volný prostor (na vyměnitelných discích). Pokud budete soubor rozdělovat na pevný disk, bude při výběru položky 'Automaticky' použita velikost 1,44 MB (3,5palcová disketa). Pro větší soubory je možné použít i jednotky kB, MB a GB, které představují kilobajty, megabajty a gigabajty měřené v počítačových jednotkách (1 kB=1024 bajtů, 1 MB=1024 kB, 1 GB=1024 MB).
Odstranit soubory na cílovém disku (pouze vyměnitelné disky)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou v cílové složce všechny soubory odstraněny. Před odstraněním bude zobrazen seznam souborů a jejich odstranění bude nutné potvrdit.

ID: Split file | dlg_filessplit