Příkazový řádek

Všechna písmena, která napíšete, jsou přesměrována do příkazového řádku. Stisknutím klávesy Enter můžete obsah příkazového řádku provést. Starší příkazové řádky jsou uloženy v seznamu historie. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Šipka dolů můžete tento seznam historie otevřít. Položku vyberete pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů, stisknutím klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo seznam historie uzavřete. Odstranit už nepotřebnou položku ze seznamu historie můžete stisknutím kombinace kláves Shift+Delete.

Na stránce Různé v dialogovém okně, které otevřete kliknutím na položku Možnosti v nabídce Konfigurace, můžete zadávat aliasy příkazů, kterými lze spouštět často používané programy a vnitřní příkazy, například pomocí aliasu np může být spuštěn soubor notepad.exe (Poznámkový blok).

Příkaz cd pro změnu aktuální složky v aktivním panelu se zpracovává vnitřně. Pokud uvedete název souboru, bude kurzor umístěn na daný soubor.

Pokud je zobrazení příkazového řádku zakázáno, bude při zadání několika znaků automaticky zobrazen.

Maximální délka příkazového řádku je v systému Windows 2000 omezena na 2 047 znaků a v systému Windows XP na 8 191 znaků (maximální počet, který tyto operační systémy podporují).

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Command line | add_cmdline