Přidružit…

Pomocí této položky nabídky otevřete dialogové okno, v němž můžete přidružit datové soubory k programům.

Přidružení umožňují dvojitým kliknutím na název souboru spouštět příslušný editor pro daný soubor. Nejsou omezena na program Total Commander, fungují také ve složce Počítač, ve správci souborů a správci programů.

Pokud byly na stránce Ikony v dialogovém okně, které otevřete kliknutím na položku Možnosti v nabídce Konfigurace, zaškrtnuty odpovídající možnosti, bude nalevo od názvu souboru zobrazována ikona přidruženého programu.

ID: Associate