Přetažení pomocí myši

Přetažení pomocí myši

Vyberte několik položek (souborů a složek), klikněte na ně levým tlačítkem myši a podržte ho stisknuté. Položky přetáhněte do druhého panelu nebo do jakékoli jiné aplikace, která tuto metodu podporuje. Během tohoto pohybu dojde ke změně tvaru ukazatele myši:

Symbol šipky s přeškrtnutým kruhem znamená, že aplikace pod ukazatelem soubory (při upuštění) nepřijme nebo že přetažené soubory mají špatnou příponu.

Symbol šipky se třemi listy papíru znamená, že aplikace je připravena soubory přijmout. Pokud levé tlačítko uvolníte, aplikace soubory převezme.

Pokud myš (v programu Total Commander) ukazuje na podsložku nebo archiv, zvýrazní se daný řádek vnějším rámečkem. Vybrané položky budou při uvolnění levého tlačítka do takto označené podsložky či archivu přesunuty nebo zkopírovány. Pokud je v cílové složce mnoho podsložek, můžete přetažené položky upustit do samotné cílové složky uvolněním tlačítka mírně nad nebo pod cílovou složkou.

Jako cíl pro přetažení pomocí myši lze použít tlačítka F3 Zobrazit, F4 Upravit a F8 Odstranit. Bude provedena stejná akce jako při samotném stisknutí daného tlačítka.

Soubory můžete upustit i na tlačítkovou lištu. Pokud upustíte soubor na ikonu, bude příslušný program spuštěn s tímto souborem (nebo prvním vybraným souborem). Pokud soubor přetáhnete na prázdné místo v liště nebo pokud při upuštění podržíte stisknutou klávesu Shift, bude soubor vložen na dané pozici.

Pokud byl program Total Commander nastaven tak, že levé tlačítko slouží k výběru souborů, můžete položky přetáhnout pomocí pravého tlačítka myši. V tomto případě bude při upuštění souborů zobrazena nabídka, která umožní výběr mezi kopírováním, přesunutím nebo vytvořením zástupce. Pokud je pro výběr souborů používáno pravé tlačítko myši, bude před zahájením přetažení položek nutné podržet stisknutou klávesu Shift.

Příklady pro přetažení pomocí myši:

 • Přetažením vybraných položek z kořenové do cílové složky budou po potvrzení uživatelem zkopírovány.
 • Přetažením položek na podsložku dojde k jejich zkopírování. Můžete je rovněž upustit na rozevírací seznam disků, na tlačítka disků nebo také na lištu s aktuální složkou (na jednotlivé části cesty nebo na podsložky, které budou otevřeny při pozastavení ukazatele myši nad nimi).
 • Pokud podržíte stisknutou klávesu Alt nebo Shift, dojde místo kopírování položek k jejich přesunutí. U ukazatele přetažení bude zobrazen znak mínus (-).
  Nově: Pokud před uvolněním levého tlačítka myši podržíte stisknuté pravé tlačítko a levé pak uvolníte jako první, budou soubory přesunuty.
 • Pokud podržíte stisknutou kombinaci kláves Ctrl+Shift, dojde místo kopírování k vytvoření zástupců daných souborů. U ukazatele přetažení bude zobrazena šipka.
 • Pokud položky přetáhnete na archiv, budou do něj zkomprimovány.
 • Pokud při přetažení souborů na samostatný panel se stromem stisknete klávesu Mezerník, bude daná větev stromu rozbalena nebo svinuta. Pokud nad nerozbalenou složkou chvíli počkáte, program Total Commander danou větev automaticky rozbalí. Ukazatel myši to bude signalizovat blikáním.
 • Pokud přetáhnete jeden soubor na tiskárnu ve složce tiskáren, bude vytištěn. Pokud je soubor přidružen pro tisk pomocí programu, bude tento program spuštěn a soubor vytištěn. Složku Tiskárny a faxy otevřete v systému Windows tak, že kliknete na nabídku Start, dále na položku Nastavení a nakonec na položku Tiskárny a faxy.
 • Některé další programy jako Malování, WordPad, Cardfile a několik sharewarových programů také podporují metodu přetažení pomocí myši. Stačí to vyzkoušet.
  Upozornění: Pokud soubory přetáhnete na ikonu Koš, budou odstraněny!
 • V systému Windows můžete soubor přetáhnout na hlavní panel, ale nemůžete ho tam upustit. Přetažením souborů na hlavní panel dojde k přepnutí daného programu do popředí a soubory je tak možné upustit na něj.
 • Položky můžete upustit také na plochu a také do složek v programu Průzkumník. Odkaz vytvoříte podržením kombinace kláves Ctrl+Shift.
 • Pokud soubor přetáhnete na příkazový řádek, bude na něj přidán krátký název (pro systém DOS). Dlouhý název naopak přidáte stisknutím kombinace kláves Ctrl+Enter. Podržením klávesy Shift bude přidán název včetně úplné cesty.

ID: Drag & Drop