Přejmenovat nebo přesunout (F6)

Tento příkaz umožňuje přejmenování souborů a celých složek ve zdrojové složce a lze ho použít k jejich přesunutí do jiných složek, nebo dokonce na jiné disky. Soubory můžete také přesunout (zkomprimovat a odstranit) do archivů.

Vyberte soubory a složky, které chcete přejmenovat nebo přesunout, a stiskněte klávesu F6. Pokud chcete pouze přejmenovat soubor v řádku, stiskněte místo toho kombinaci kláves Shift+F6. Název přejmenovávaného souboru tak bude zobrazen v editačním poli. Dalším stisknutím kombinace kláves Shift+F6 vyberete pouze název souboru (bez přípony).
Důležité: Přejmenování souboru je nutné potvrdit stisknutím klávesy Enter. Pokud kliknete mimo editační pole, bude operace zrušena. Pokud nechcete, aby bylo okno přejmenování v řádku dvojitým kliknutím na soubor zobrazováno, přidejte do části [Configuration] v souboru wincmd.ini položku InplaceRename=0. V případě, že přejmenujete soubor ZIP na soubor EXE, zobrazí program Total Commander dotaz, zda chcete vytvořit samorozbalovací archiv ZIP. Pokud kliknete na tlačítko Ano, bude soubor převeden na typ EXE.

Stisknutím klávesy F6 bude otevřeno dialogové okno, v němž můžete zadat cílovou cestu a masku souborů. Standardně je nabídnuta cesta cílového okna. Pokud neurčíte cílovou složku, bude předpokládána zdrojová složka a soubory tedy přejmenujete (tzn. pokud z editačního pole vymažete název souboru včetně cesty a zadáte nový název včetně přípony, budou soubory přejmenovány). Pokud neurčíte masku souborů, nebude název souboru změněn. Stisknutím tlačítka Strom můžete vybrat cílovou složku pomocí stromu složek. Popis naleznete také v tématu Kopírovat (F5).

Pokud bude vybráno několik souborů a stisknete kombinaci kláves Shift+F6, bude otevřeno dialogové okno, které umožňuje přejmenovat více souborů pomocí zástupných znaků (* a ?).

Nově: Pokud zaškrtnete možnost Přejmenovat každý soubor zvlášť, bude možné pro každý soubor zadat nový název samostatně.

Pokud bude ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, nebude tato funkce k dispozici.
Výjimka: Přejmenovat jednotlivé soubory a složky uvnitř souborů ZIP můžete pomocí klávesové zkratky Shift+F6.

Přejmenovat velké množství souborů pomocí pevného schématu můžete použitím nástroje Hromadné přejmenování (Ctrl+M).

ID: Rename/Move