Přečtěte si

Zpět na Obsah

Přečtěte si

Verze nápovědy

Český překlad nápovědy k programu Total Commander – verze nápovědy, sestavení a datum vytvoření je na stránce s obsahem.

Poznámky:

 • Číslo verze označuje verzi programu Total Commander (zdroj anglické nápovědy), s níž byla tato česká nápověda synchronizována.
 • Překlad nápovědy byl vytvořen s veškerou možnou péčí a s důrazem na co nejpřesnější vystižení jejího smyslu. Přesto je však nutno brát ji pouze jako informační a v případě jakékoli možnosti rozdílné interpretace této přeložené verze a znění originální nápovědy je rozhodující její původní anglické znění. Originální verzi nápovědy je možno najít v distribuci programu Total Commander v souboru totalcmd.chm (od verze 7.50). Původní formát nápovědy (soubor totalcmd.hlp) je k dispozici ke stažení na adrese www.ghisler.com/tools.htm.
 • Pokud v této nápovědě nenajdete hledanou odpověď, je možné, že máte starší verzi nápovědy. V takovém případě zkuste odpověď najít v originální anglické verzi, vyhledejte aktualizované vydání české nápovědy nebo podejte návrh na změnu či doplnění nápovědy.

Autoři překladu

 • Ivan Mikulčák (Iv@n), Martin Růžička (totcmd)

Poděkování si zaslouží

 • Pavol Pavlík – Autor slovenského překladu Konfigurační nastavení souboru wincmd.ini, čímž značně přispěl ke vzniku české verze.
 • Roman Korcek (Hacker) – Jistota, která ví o programu Total Commander téměř vše…
  Moderátor oficiálního diskuzního fóra věnovaného programu Total Commander, kde ochotně zodpoví libovolný dotaz k programu.
 • Vlamo – Jeden z mála, který reagoval na četné e-maily s žádostí o radu či pomoc.

Navigační panely

Záhlaví

Na každé stránce je v záhlaví navigační panel. V tomto panelu se zobrazuje poloha aktuálního tématu, jeho nadpis, tlačítko Tisk a ovládací tlačítka Předchozí téma (Zpět), Návrat do základního tématu (Nahoru - obsah) a Další téma (Vpřed). Tato tlačítka slouží (ve většině případů) k chronologickému procházení 99 % témat (umožní vám nápovědu číst jako knihu…).

*** Při procházení nápovědy pomocí hypertextových odkazů používejte k návratu tlačítko Zpět, které je součástí prohlížeče! ***

Zápatí

Pokud nebudete něčemu rozumět, nebojte se zeptat. Napište do českého/slovenského nebo anglického diskuzního fóra, případně pošlete dotaz e-mailem. Odkazy jsou uvedeny na každé stránce v zápatí.

Použitý zdroj pro překlad

Původně: Dekompilovaný soubor anglické nápovědy TOTALCMD.HLP, který byl součástí standardní instalace programu Total Commander 7.0 public beta 2.

Aktuálně: Tato nápověda je synchronizována s anglickou nápovědou obsaženou v programu Total Commander (viz verze nápovědy).

Nejnovější verze českých lokalizačních souborů a nápovědy najdete na stránce

http://total-commander.eu/

Kontakt
Vaše připomínky či náměty k české verzi nápovědy a českému rozhraní programu Total Commander pište prosím do diskuzního fóra nebo na e-mail. Adresy naleznete na stránce 'zpětná vazba'.

Licenční ujednání

 • Česká nápověda k programu Total Commander je na bázi tak, jak je – bez jakékoli záruky.
 • Překladatelé na sebe neberou žádnou odpovědnost za ztrátu výnosů, zisků, dat nebo za zvláštní nepřímé, následné nebo nahodilé škody.
 • Překladatelé neposkytují žádnou záruku ani na činnost české nápovědy k programu Total Commander, ani na její způsobilost k jakémukoli zvláštnímu upotřebení, používání nebo účelu.
 • Překladatelé zejména neručí za škody vzniklé provozováním české nápovědy k programu Total Commander.
 • Překladatelé nenesou v žádném případě odpovědnost za ušlý zisk nebo jakoukoli jinou komerční ztrátu, včetně a bez omezení zvláštních, vedlejších, trestních a jiných škod, a to i v případě, kdy jsou překladatelé na možnost takových škod předem upozorněni.
 • Veškeré riziko vyplývající z kvality a výkonu této nápovědy je přeneseno na uživatele této nápovědy.
 • V případě, že se česká nápověda ukáže jako vadná, uživatel nápovědy, a nikoli překladatelé, přebírá veškeré výlohy spojené s jakýmikoli opravami a údržbou.

Jednání, které je zejména zakázáno:

 • Jakékoli šíření této české nápovědy (i jen části) za úplatu.

Poznámka překladatele

 • Na tuto nápovědu se vztahují stejné licenční podmínky a autorská práva jako na program Total Commander.
 • Toto téma není součástí originální anglické nápovědy.

mr

ID: Readme