Porovnat podle obsahu

Porovná dva soubory podle jejich obsahu. Rozdíly budou zobrazeny barevně ve dvou panelech.

Oba soubory budou zvoleny tímto způsobem:

  • Pokud bude vybrán více než jeden soubor, budou porovnány první dva.
  • Pokud bude vybrán jen jeden soubor, bude porovnán s prvním vybraným souborem v cílovém panelu.
  • Pokud bude vybrán jen jeden soubor, ale v cílovém panelu nebude vybrán žádný, bude porovnán se souborem stejného názvu (pokud existuje) ve druhém panelu.
  • Pokud nebude vybrán žádný soubor, bude porovnán soubor pod kurzorem se souborem stejného názvu ve druhém panelu.

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Compare by content