Počet vybraných souborů

Pod panelem souborů je pro vybrané soubory zobrazována velikost prostoru na disku. Za ní je uveden diskový prostor, který zaujímají VŠECHNY soubory v panelu. Je zobrazen i počet vybraných souborů a celkový počet souborů.

ID: Number of selected files