Parametry příkazového řádku

Program Total Commander lze spustit s jednou nebo dvěma složkami jako parametry příkazového řádku. Tyto složky budou nastaveny v jednom nebo obou panelech souborů. Ve správci programů nebo v nabídce Start tak můžete vytvořit několik zástupců programu Total Commander, jejichž prostřednictvím bude spouštěn s různými předvolenými složkami, nebo také se zkomprimovanými soubory. Je také možné uvést jiný soubor INI, který má být používán místo standardního souboru wincmd.ini, čímž bude mít více uživatelů možnost využívat ve stejném počítači různá nastavení programu Total Commander.

Syntaxe:

totalcmd.exe [/o] [/n] [Disk1:\Složka1 [Disk2:\Složka2]] [/i=název.ini] [/f=ftpnázev.ini]

nebo:

totalcmd.exe [/o] [/n] [/L=Disk1:\Složka1] [/R=Disk2:\Složka2] [/i=název.ini] [/f=ftpnázev.ini]

Parametry Popis
Disk:\Složka Načte první složku předanou programu Total Commander do levého panelu a druhou do pravého panelu. Názvy složek obsahující mezery musí být uzavřeny do uvozovek. Vždy uvádějte úplný název cesty včetně disku. Chcete-li otevřít uložené připojení FTP, použijte jako cestu řetězec FTPOPEN:název_uloženého_připojení.
/O Pokud je již program Total Commander spuštěn, dojde k přepnutí na danou instanci a budou jí předány cesty z příkazového řádku (nastavení více oken v konfiguračním dialogu bude přepsáno).
/N Otevře vždy nové okno programu Total Commander (nastavení v konfiguračním dialogu, které povoluje pouze jednu kopii programu Total Commander současně, bude přepsáno).
/L= Nastaví cestu v levém panelu.
/R= Nastaví cestu v pravém panelu.
/S Předané složky budou místo významu levá/pravá vyhodnoceny jako zdrojová/cílová (pro použití s parametrem /O). Příklad: Složka předaná pomocí parametru /R= bude vyhodnocena jako cílová.
/S=C Otevře okno Porovnání obsahu bez zobrazení hlavního okna programu Total Commander, např. totalcmd.exe /S=C c:\soubor1 d:\soubor2.
/S=L Otevře rovnou prohlížeč Lister a předá mu název souboru, který se má zobrazit (je nutné uvést úplný název včetně cesty). U souborů HTML můžete uvést odkaz na záložku (např. c:\test\test.html#zalozka).
Je možné zadat další parametry oddělené dvojtečkou, např. /S=L:AT1C1250.
A   Text v kódování ANSI/Windows.
S   Text v kódování ASCII/DOS.
V   Text s variabilní šířkou znaků.
T1 až T7   Režim zobrazení 1 až 7 (1: Pouze text, 2: Binární, 3: Hexadecimální, 4: Obrázek nebo multimediální soubor, 5: Text HTML, 6: Unicode, 7: UTF-8).
C<č.>   Znaková stránka, např. C1251 pro cyrilici.
N   Automatické rozpoznání, ale multimédia ani doplňky nebudou povoleny.
P<x>   Jako POSLEDNÍ parametr: Výběr doplňku, např. /S=L:Piclview pro doplněk iclview (jak je zobrazen v záhlaví prohlížeče Lister).
/S=P:PORT Spustí server pro přímé propojení kabelem přes paralelní port nebo port USB (jako název portu uveďte LPT1 nebo USB).
/S=S Otevře rovnou okno Synchronizace složek, jako parametry jsou přijaty dvě cesty, nebo eventuálně název nastavení ve tvaru /S=S:NázevNastavení
Pokud parametr začíná rovnítkem =, např. /S=S:=NázevNastavení, spustí se porovnání ihned. Pokud je rovnítko jediným parametrem, např. /S=S:=, spustí se porovnání předaných složek s naposledy použitými možnostmi.
/O=seznam_souborů Pouze v kombinaci s parametrem /S=S: Funkci Pouze vybrané (v hlavním okně) bude předán uvedený seznam souborů, např. /O=%F.
/T Otevře předané složky v nových záložkách. Bude funkční i v případě, pokud program Total Commander ještě nebyl spuštěn.
/P= Nastaví, který panel bude po spuštění programu aktivní: /P=L levý panel, /P=R pravý panel. Položka ActiveRight= ze souboru wincmd.ini bude přepsána.
/i=name.ini Místo souboru wincmd.ini bude k uložení nastavení použit jiný soubor INI (název.ini). Příbuzné téma: Nastavení v souboru wincmd.ini
/F=ftpname.ini Místo souboru wcx_ftp.ini bude k uložení nastavení vestavěného klienta FTP použit jiný soubor INI (ftpnázev.ini).
/d=<x> Prodleva <x> sekund před spuštěním programu Total Commander (určeno pro složku Po spuštění, pokud dochází k potížím s ostatními programy, které jsou spouštěny ve stejnou dobu).
/INSTALLDRIVER (Systémy založené na technologii Windows NT) Nainstaluje ovladač paralelního portu – je to nutné jen případě, pokud chcete používat spojení přes paralelní port jako běžný uživatel, a ne jako správce. Je třeba spustit jako správce.
/INSTALLDRIVERQ Jako parametr /INSTALLDRIVER, ale jedná se o bezobslužnou instalaci.
/REMOVEDRIVER (Systémy založené na technologii Windows NT) Odstraní ovladač nainstalovaný parametrem /INSTALLDRIVER.
/REMOVEDRIVERQ Jako parametr /REMOVEDRIVER, ale jedná se o bezobslužné odstranění.
  Přepínače NEROZLIŠUJÍ velikost písmen.

Příklady:

totalcmd.exe c:\windows
V levém panelu bude načtena složka c:\windows.
totalcmd.exe d:\data c:\programy
V levém panelu bude složka d:\data, v pravém panelu složka c:\programy.
totalcmd.exe /R=d:\data
V pravém panelu bude složka d:\data.
totalcmd.exe "d:\Letters to Mr. Smith"
V levém panelu bude složka s dlouhým názvem, proto musí být uzavřena do uvozovek.
totalcmd.exe /R="d:\Letters from Miller"
V pravém panelu bude složka s dlouhým názvem.
totalcmd.exe c:\data\backup.zip
V levém panelu bude otevřen archiv backup.zip.
totalcmd.exe /I=Miller.ini /F=MFtp.ini
Pro všechna nastavení bude místo souboru wincmd.ini použit soubor Miller.ini a pro klienta FTP soubor MFtp.ini.
totalcmd.exe /O /L=c:\ /R="d:\doc"
Přepne na již spuštěný program Total Commander a nastaví levou cestu na složku c:\ a pravou na složku d:\doc.
totalcmd.exe /O /S /R=c:\cesta
V aktuálním CÍLOVÉM panelu spuštěného programu bude otevřena cesta c:\cesta. Vysvětlení: Parametr /S způsobí, že program Total Commander načte složku parametru /L jako zdrojovou (místo levou) a /R jako cílovou (místo pravou).
totalcmd.exe /O /T /L=c:\cesta
V levém panelu již spuštěného programu Total Commander bude otevřena nová záložka s obsahem c:\cesta.

ID: Command line parameters | commandlineparameters