Panel souborů

Pokud byla v nabídce Zobrazit vybrána položka Podrobnosti, bude v panelech souborů zobrazován název, velikost, datum a čas poslední změny a atributy souborů (r-jen pro čtení, a-archivovat, h-skrytý, s-systémový, c-komprimovaný systémem NTFS, e-šifrovaný systémem NTFS) v aktuální složce.
Kliknutím na položku Seznam v nabídce Zobrazit mohou být také zobrazovány pouze názvy souborů ve více sloupcích.
Složky jsou zobrazeny jako řetězec <DIR>, zatímco symbolické odkazy na discích NTFS jsou zobrazeny jako řetězec <LNK>.
Vybrané soubory jsou zobrazeny červeně (barvu můžete změnit tak, že v nabídce Konfigurace kliknete na položku Možnosti a vyberete ji na stránce Barvy). Aktuální soubor je ohraničen tenkým obdélníkem.
Pokud je zaškrtnuta odpovídající možnost v konfiguraci, budou nalevo od názvů souborů zobrazovány ikony. Ikony znázorňují typ souboru (složka, archiv) a všechna přidružení.

ID: File window | add_filelist