Ověřit kontrolu dat (ze souborů kontrolních součtů)

Pomocí této funkce můžete ověřit kontrolu dat, která je uložena v souborech s kontrolními součty, aby bylo zaručeno, že je soubor neporušený, například po kopírování prostřednictvím sítě nebo na vyměnitelné médium. Soubory SFV můžete vytvořit pomocí funkce Vytvořit kontrolu dat (CRC32, MD5, SHA1). Tato funkce probíhá na pozadí, proto můžete přepnout zpět do programu Total Commander a pokračovat v práci. Program Total Commander dokáže momentálně ověřit kontrolní součty ve formátu CRC32, MD5, SHA1 a SHA256.

Soubory, které budou mít chybný kontrolní součet, budou v aktuálním seznamu souborů vybrány. Přepínat mezi všemi názvy s chybnými kontrolními součty můžete pomocí tlačítek se šipkami v levém dolním rohu nebo pomocí klávesových zkratek Ctrl+Šipka nahoru a Ctrl+Šipka dolů.

Funkce podporuje soubory CRC ve formátu ANSI, UTF-8 (se značkou BOM (byte order marker)) nebo UTF-16 (se značkou BOM nebo bez ní).

Nové: Kontrolu dat souboru pod kurzorem můžete ověřit tak, že zkopírujete kontrolní součet do schránky (např. z webové stránky, odkud jste soubor stahovali) a kliknete na tento příkaz.

ID: Verify Checksums (from checksum files) | dlg_verifysfv