Odstranit (F8)

Vyberte soubory a složky, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu F8 nebo Delete.

Po potvrzení budou soubory odstraněny. Průběh odstraňování můžete kdykoli přerušit tlačítkem Storno. Pro každou složku, která nebude prázdná, bude zobrazeno další dialogové okno potvrzení.
Upozornění: Všechny soubory A PODSLOŽKY v dané složce budou odstraněny. Obnovit tyto soubory můžete pomocí programu Microsoft Undelete (jen v systému Windows 3.1(1)).

Pokud to bude podporováno, budou soubory automaticky přesunuty do složky 'Koš'. Dvojitým kliknutím na složku Koš na pracovní ploše můžete tyto soubory obnovit, nebo je odstranit trvale. Můžete také zvolit, kolik místa mohou odstraněné soubory ve složce Koš zaujímat, a také zda chcete složku Koš vůbec používat. Pokud chcete soubor odstranit přímo, bez přesunutí do složky Koš, podržte při stisknutí klávesy F8 nebo Delete klávesu Shift. Používání složky Koš v programu Total Commander můžete zakázat, pokud v nabídce Konfigurace kliknete na položku Možnosti a na stránce Kopírování a odstranění zrušíte zaškrtnutí příslušné možnosti.

Pokud je ve zdrojové složce zobrazen obsah archivu, bude k odstranění souborů spuštěn odpovídající archivátor. Soubory budou odstraněny přímo, nebudou přesouvány do složky Koš.

Pokud během operace odstraňování stisknete tlačítko Na pozadí, přesunete ji na pozadí.

Pokud se odstranění v systémech Windows XP/2000/NT/Vista/7 nezdaří, bude zobrazen dotaz, zda chcete soubor nebo složku odstranit Jako správce. Více podrobností o této funkci naleznete v tématu F5: Kopírovat.

ID: Delete