Název disku…

Umožňuje nastavit nebo změnit název disku u jednotky, která je zobrazena ve zdrojovém okně. Aktuální název disku je v rozevíracím seznamu disků zobrazen napravo. Název disku může obsahovat až 11 znaků (32 znaků u systému NTFS). Znaky, které v názvu disku NEJSOU POVOLENY:
 

?  /  |  ¦  .  ,  ;  :  +  =  <  >  [  ]  (  )  &  ^  *  "   \

ID: Volume label