Maska souborů

Určuje, jakým způsobem budou soubory při kopírování přejmenovány. Zadáním například masky *.NEW změníte příponu všech kopírovaných souborů na NEW. Pokud žádnou masku neuvedete, bude nastavena maska *.*, což znamená, že u souboru bude zachován původní název.

ID: File mask