Prohlížeč Lister: Nabídka xxx%

Tato položka nabídky zobrazuje pozici v aktuálním souboru (v procentech). Je zobrazeno umístění posledního zobrazeného řádku (viditelného) v okně prohlížeče Lister. Kliknutím na tuto položku můžete přejít přímo na určitou pozici.

Příklad: V prohlížeči Lister je zobrazen textový soubor, ze kterého je v okně viditelná např. pouze první polovina. Tato nabídka tedy bude zobrazovat 50 %. Pokud na ni kliknete, bude zobrazeno okno, v němž můžete zadat třeba 70 % – text souboru se potom patřičně posune na uvedenou pozici (tj. poslední zobrazený řádek bude pozice 70 % v souboru).

ID: Lister: Menu item xxx%