Prohlížeč Lister: Nabídka Upravit

Kopírovat jako text
Zkopíruje text vybraný myší do schránky systému Windows. Všechny znaky konce řetězců (#0) budou převedeny na mezery (#32). Klávesová zkratka je Ctrl+C.
Vybrat vše
Vybere obsah celého souboru, aby ho bylo možné zkopírovat do schránky systému Windows. Klávesová zkratka je Ctrl+A.
Najít
Umožňuje vyhledat řetězec od aktuální pozice dál. Možnost Pouze celá slova umožňuje vyhledat celá slova, ale ne jejich části (příklad: řetězcem 'man' vyhledáte pouze text 'man', nikoli 'manažer'). Možnost Rozlišovat velikost písmen zohledňuje velikost písmen ve slovech. Možnost Hledat hexadecimální řetězec umožňuje zadat hledaný text hexadecimálně, například 00 FF 12, nebo ve smíšeném režimu, např. "PK"0102. Hledání lze spustit také stisknutím klávesy F7. Pokud bude řetězec nalezen, přejde prohlížeč Lister na daný řádek a řetězec inverzně zvýrazní.
Zvláštní znaky pro hledání:
\t Tabulátor
\n Nový řádek
\\ Samotné lomítko
Nově: Jsou podporovány regulární výrazy.
Najít další
Pokračuje v hledání. Aktuální hledaný řetězec bude uložen jak v programu Total Commander, tak v prohlížeči Lister pro příští hledání.

Klávesové zkratky:

Kombinace kláves Akce
F5, F3 nebo Shift+F7 Najít další.
Ctrl+F3 a Ctrl+F5 Obrátí směr hledání.
Shift+F3 a Shift+F5 Vždy bude hledáno zpětně.

ID: Lister: Edit menu