Prohlížeč Lister: Nabídka Možnosti

1. Pouze text
Právě načtený soubor bude zobrazen jako text. Znaky #13 (návrat vozíku) a #10 (odřádkování) budou vyhodnoceny (dohromady nebo jeden z nich) jako znak pro nový řádek. Řádky s více než 80 znaky budou zároveň rozděleny na více řádků (lze změnit).
2. Binární (pevná šířka řádku)
Bude použita (standardní) pevná šířka řádku 74 znaků. Je to užitečné u prohlížení spustitelných souborů nebo jiných netextových souborů.
3. Hexadecimální
Bude zobrazeno (zleva doprava): 32bitová adresa (vzdálenost od začátku souboru v bajtech), 16 znaků hexadecimálně a stejných 16 znaků jako prostý text.
4. Obrázek nebo multimediální soubor
Podle možností bude soubor zobrazen jako bitmapový obrázek. Podle přípony bude soubor načten jako bitmapový pomocí vnitřního bitmapového prohlížeče, nebo pomocí programu IrfanView.
5. Text HTML (bez značek)
Soubor bude zobrazen ve formátu HTML, tzn. budou odstraněny všechny značky a zobrazeny odkazy. Kliknutím na relativní odkazy otevřete prohlížeč Lister s odkazovaným souborem, zatímco absolutní odkazy (s předponou http://) budou otevřeny ve výchozím prohlížeči. V případě externích odkazů bude ukazatel myši změněn na šipku s malým písmenem 'e'. Pokud soubor obsahuje příslušnou značku META HTTP-EQUIV v záhlaví stránky, jsou podporovány i soubory HTML v kódování UTF-8.
6. Unicode
Zobrazí soubory v kódování Unicode. Unicode je formát souboru, v němž každý znak zaujímá 2 bajty. Tento formát je použit například v editoru registru nebo v programu Poznámkový blok systému Windows NT.
7. UTF-8
Zobrazí soubory v kódování UTF-8. UTF-8 je speciální forma Unicode, v níž každý znak může zaujímat 1 až 4 bajty. Tento formát dokáže vytvořit program Poznámkový blok systému Windows NT.
ANSI (znaková sada systému Windows)
Tuto znakovou sadu použijte pro všechny soubory vytvořené v rámci systému Windows. Znakovou sadu ANSI můžete vybrat klávesou A.
ASCII (znaková sada systému DOS)
Tato znaková sada je určena pro texty systému DOS, které obsahují grafické znaky tohoto systému, např. čáry a národní znaky (přehlásky). Lze ji aktivovat klávesou S.
Variabilní šířka znaků
Tato znaková sada je optimální pro texty systému Windows bez tabulek a jiných zarovnaných částí textu. Přepnete na ni klávesou V.
Zalomit text
Pokud tuto položku zaškrtnete, bude text zalomen podle (maximálního) počtu znaků uvedeného v konfiguračním dialogu. Text bude zalomen na hranicích slov. Pokud nebude zaškrtnuta, bude běžný text zalomen po 1 024 znacích a text v kódování Unicode po 512 znacích (maximální možná šířka řádku).
Zobrazit textový kurzor
Zobrazí textový kurzor, aby bylo možné výbírat a kopírovat text (úpravy textu nejsou možné). Přepínáte pomocí klávesy F6.
Přizpůsobit obrázek oknu
Změní velikost bitmapového obrázku tak, aby vyplnil okno prohlížeče Lister. Poměr stran zůstane zachován. Pokud v tomto režimu soubor vytisknete, bude velikost změněna na vybranou tiskovou oblast (rozměr papíru bez okrajů). Klávesová zkratka je F.
Nově: Nyní funguje i pro okna s videozáznamem.
Přizpůsobit oknu pouze větší obrázky
Velikost bitmapového obrázku bude změněna, pouze pokud bude větší než aktuální okno.
Zarovnat obrázky na střed
Obrázky budou v prohlížeči Lister místo zobrazení v levém horním rohu zarovnány na střed.
Konfigurace…
Otevře dialogové okno pro konfiguraci prohlížeče Lister.
Uložit pozici okna
Uloží aktuální pozici okna prohlížeče Lister do souboru wincmd.ini.

ID: Lister: Options menu | lister_menuoptions