Prohlížeč Lister: Nabídka Kódování

Dle konfigurace aktuálního písma
Aktuální písmo vybrané pomocí možnosti ANSI, ASCII nebo Variabilní určí, jaké kódování bude použito.
ANSI (místní znaková stránka) (0)
Nastaví kódování na místní znakovou stránku, např. ruštinu v systému, kde byla ruština nastavena jako znaková stránka pro programy, které nepodporují kódování Unicode.
ANSI/DOS (místní znaková stránka) (1)
Totéž jako položka ANSI, ale pomocí místní znakové stránky OEM (DOS).
Systém MacOS (2)
Bude použito kódování systému MacOS. V systému Windows 9x/ME není zřejmě funkční.
Středoevropské (1250) až Cyrilice KOI8-R (20866)
Bude použita uvedená znaková stránka. Číslo v závorce je číslo znakové stránky, jak je uvedeno v systému Windows.
Jiné (zadat znakovou stránku ručně)
Zde zadejte buď samotné číslo znakové stránky (bude použito dočasně), nebo zadejte vlastní název znakové stránky a v závorkách uveďte její číslo, čímž bude přidána do nabídky. Čísla nainstalovaných znakových stránek naleznete v příkazu Ovládací panely, když kliknete na položku Místní a jazykové nastavení a dále na kartu Upřesnit.

Příklad: Cyrilice DOS (866)

ID: Lister: Encoding menu