Lišta s funkčními klávesami

Kliknutím na jedno z těchto tlačítek nebo stisknutím jedné z funkčních kláves F1 až F8 aktivujete odpovídající funkci. Pro funkce Nápověda (F1) a Znovu načíst zdroj (F2) nejsou na liště zobrazena žádná tlačítka, aby nedocházelo k přeplnění okna. Tlačítka F3 Zobrazit, F4 Upravit a F8 Odstranit slouží také jako cíle pro metodu přetažení pomocí myši (pokud přetáhnete soubor na tlačítko F8 Odstranit a upustíte ho na něj, dojde k přesunutí souboru do složky Koš).

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na tlačítko F8 Odstranit, otevřete složku Koš.

ID: Function key bar | add_buttons